Zpět
Bankovní úroveň zajištění

Rezidence Pudlák II – 1. tranše (E10)

Cílem partnera je refinancování stávajícího závazku a financování výstavby, kde v rámci 3 etap vznikne na území o velikosti přibližně 3 ha celkem 14 dvoupodlažních rodinných solitérních domů a 45 dvoupodlažních řadových rodinných domů, přičemž z tohoto úvěru bude financována 1. etapa výstavby 24 domů, která započne v srpnu 2024.

Výnos
8,2–9,2
% p.a.
Celková hodnota
3,49
mil. Kč
Splatnost
36
měsíců
Proinvestováno
Zajištěno hodnotou
74,7
mil. Kč
LTV
60
%
Stav
Proinvestováno
Účel
Refinancování

O projektu

Projekt se nachází v areálu bývalého kempu a koupaliště Pudlák v obci Újezdeček. Ta bývá označována za příměstskou část města Teplice, které leží v Ústeckém kraji 15 km západně od Ústí nad Labem v široké kotlině mezi Krušnými horami a Českým středohořím. Centrum Teplic je vzdáleno přibližně 2 km a nabízí veškerou občanskou vybavenost. V rámci zlepšení dopravní infrastruktury vznikne nová autobusová zastávka v blízkosti vstupu do areálu projektu.

Jedinečnost projektu je především v neobvyklém pojetí uzavřeného oploceného areálu, který bude nabízet vlastní rekreačně společenskou parkovou část s dětským hřištěm a vnitřní infrastrukturu, kterou budou spoluvlastnit budoucí majitelé rodinných domů. Vstup do areálu bude pouze pro obyvatele nově vzniklé lokality. Domy budou urbanisticky citlivě vsazeny do okolního prostředí tak, aby nabídly maximální soukromí a využitelnost pozemků.

Pro více informací můžete navštívit stránky projektu.

Způsoby zajištění

Úvěr v celkové výši první tranše 45 000 000 Kč je zajištěn nemovitostí v hodnotě 74 700 000 Kč (LTV 60 %). V této etapě první tranše vybíráme 3 492 000 Kč

Zajištění:

  1. Zástavní právo na nemovitosti: pozemky parc. č. 505/1, 505/2, 508/1, 508/24, 508/25, 508/26, 508/27, 508/28, 508/29, 508/30, 508/31, 508/32, 508/33, 508/34, 508/35, 508/36, 508/37, 508/38, 508/39, 508/40, 508/41, 508/42, 508/43, 508/44, 508/45, 508/46, 508/47, 508/48, 508/49, 508/50, 508/51, 508/52, 508/53, 508/56, 508/57, 508/58, 508/59, 508/60, 508/61, 508/62, 508/63, 508/64, 508/65, 508/66, 508/67, 508/68, 508/69, 508/70, 508/71, 508/72, 508/76, 508/77, 508/78, 508/79, 508/80, 508/81, 508/82, 508/83, 508/84, 508/85, 508/86, 508/87 a příslušenství v k. ú. Újezdeček
  2. Zástavní právo k obchodnímu podílu: Teplice Development, s.r.o., IČ: 27902200
  3. Osobní ručení: Ing. JAROSLAV HÁJEK, dat. nar. 18. února 1968 PETR HAHN, dat. nar. 10. prosince 1972
  4. Ručení: Rezidence Pudlák s.r.o. , IČ: 09309021
  5. Notářský zápis s doložkou přímé vykonatelnosti
Financování projektu

Po úspěšném profinancování projektu má partner 36 měsíců na splacení jistiny úvěru.

Partner bude projekt financovat z prodeje nemovitosti zajišťující úvěr.

Informace o tom, jaké má partner možnosti předčasného splacení úvěru, jsou uvedeny v části D, odrážce d) listu klíčových informací pro investory (KIIS).

Informace ohledně rizikového skóre projektu najdete v Tabulce risk scoringu.

Časté dotazy

Kdy dostanu vyplacený zisk?

První zisk dostanete vyplacený po měsíci od odeslání vybrané částky partnerovi daného projektu a následně každý další měsíc po délku investice, a to vždy ve stejný den.

Je úrok fixní?

Ano, úroková sazba je fixní, tedy neměnná. Věříme, že stabilita portfolia přinese investorům větší jistoty.

Je investice zajištěná nemovitostí?

Ano, investice je zajištěná nemovitostí, na kterou se váže zástavní právo. Kdyby nastal jakýkoli problém, využije se zástavy na nemovitost, nemovitost se prodá a naši investoři budou vyplaceni.

Jaká jsou možná rizika?

Může se stát, že partner přestane splácet svůj úvěr. V tento okamžik zahajujeme vymáhání a požadujeme uhrazení veškerých pohledávek. V nejhorším možném případě se může stát, že se nemovitost, na kterou je dané zástavní právo, prodá a my vyplatíme své investory poměrnou částí na základě toho, kolik investovali.

Co se stane po investici?

Vaše investice přispívá k dosažení požadované částky. V okamžiku, kdy je částka vybrána a uběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky. Pokud by nebyla vybrána požadovaná částka, vracíme celý obnos vaší investice zpátky do Investown peněženky.

Co se děje s vybranou částkou?

Jakmile se vybere celá požadovaná částka a doběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky.

Co když budu chtít investici ukončit před uplynutím její celé délky?

V případě, že budete potřebovat investice ukončit předčasně, můžete ji nabídnout dalším uživatelům na Tržišti. Jakýkoliv ověřený uživatel ji od vás může koupit.

Co se stane po uplynutí délky investice?

Po uplynutí délky investice se vám vrátí všechny investované peníze do Investown peněženky, odkud si je buď můžete vybrat na svůj bankovní účet, nebo je znovu investovat do nového projektu.

Přílohy
KIIS
Získat aplikaci zdarma