Zpět
Bankovní úroveň zajištění

Rezidence Rychnovská II - 2. etapa

Společnost Rezidence Rychnovská s.r.o. se rozhodla prodloužit financování pro dokončení výstavby již započatého projektu Rezidence Rychnovská, kterému se dostavění protáhlo z důvodů časové náročnosti.

Výnos
10
% p.a.
Celková hodnota
3,92
mil. Kč
Splatnost
12
měsíců
Proinvestováno
Zajištěno hodnotou
36,5
mil. Kč
LTV
63,3
%
Stav
Proinvestováno
Účel
Ostatní

O projektu

Na základě vzájemné spokojenosti při spolupráci jsme se s partnerem rozhodli předchozí úvěr refinancovat a také rozšířit jeho projekt o financování rozvoje jeho podnikání. Celý projekt dostavby Rezidence Rychnovské a podpory podnikání jsme rozšířili i o další zajištění bytovými jednotkami.

Bytový komplex, který partner plánuje dokončit, se nachází nedaleko Jizerských hor s řadou zajímavých míst (ski areál Bedřichov, hora Ještěd, přírodní park Maloskalsko). Rodinné bydlení poskytuje kvalitní občanskou vybavenost (mateřská i základní škola, obchody s potravinami, dětské hřiště).

Partner již s Investownem spolupracoval a typ i rychlost financování mu velmi vyhovovaly. Rozhodl se do zástavy přidat další nemovitost a vybrané peníze plánuje využít na rozvoj svého podnikání.

  • Adresa nemovitosti: Rychnovská, Jablonec nad Nisou
  • Lokalita: Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj
  • Partner: Rezidence Rychnovská s.r.o.
  • Financování: z prodeje nemovitosti zajišťujících úvěr
  • LTV: 63,3 %
  • Zajištění: úvěr v celkové výši 23 123 841 Kč je zajištěn nemovitostmi v hodnotě 36 551 000 Kč (LTV 63,3 %). Ve druhé etapě vybíráme 3 928 000 Kč; konkrétně se jedná o bytovou jednotku č. 2368/16, 2368/33, 2368/36, 2368/37 a 2368/44 ve stavbě č. p. 2368, na pozemku p. č.1561/27 na LV 8992 na adrese ul. Říční 2368/5, 568 02 Svitavy, a podílů na společných prostorách stavby č. 2368 a pozemku p. č. 1561/27 o velikosti 6600/190170, 4960/190170, 4960/190170, 4960/190170 a 4930/190170, vedeny v k. ú. Svitavy-předměstí. A dále také o rozestavěnou jednotku č. 4526/1, 4526/2, 4526/3, 4526/4, 4526/5, vymezené v pozemku parc. St. 76, v katastrálním území Kokonín, jehož součástí je stavba č.p. 4526
  • Další zajištění: Zástavní právo k akciím – Blue Star Capital a.s., Zástavní právo k obchodnímu podílu – Rezidence Rychnovská s.r.o., Osobní ručení – JUDr. MICHAL HÁJEK, dat. nar. 7. srpna 1980, Notářský zápis
Detail projektu

Komplex pěti bytů je situovaný do zástavby dvoupodlažního rodinného domu. Každá bytová jednotka má samostatný vstup, terasu či balkon a zahradu. Jedná se o druhou etapu tohoto projektu, ve které vybíráme 3 928 000 Kč.

Bytový komplex představuje prostorné, pohodlné a bezstarostné bydlení. Je vhodným řešením pro rezidenty, kteří se nechtějí starat o rodinný dům, ale zároveň je neláká žít v malém bytě na sídlišti.

Financování projektu

Po úspěšném profinancování projektu má partner 12 měsíců na splacení jistiny úvěru.

Informace o tom, jaké má partner možnosti předčasného splacení úvěru, jsou uvedeny v části D, odrážce d) listu klíčových informací pro investory (KIIS).

Proč projektu věří náš CEO?

„Jedná se o partnera, který již u Investownu měl úvěr a se kterým jsme byli velmi spokojeni. U partnera jsme neevidovali žádné pohledávky či zpožděné splátky. Záměr úvěru se nám líbil a jsme rádi, že jsme jej mohli podpořit.“ (Alan Pock, zakladatel a CEO Investownu)

Časté dotazy

Kdy dostanu vyplacený zisk?

První zisk dostanete vyplacený po měsíci od odeslání vybrané částky partnerovi daného projektu a následně každý další měsíc po délku investice, a to vždy ve stejný den.

Je úrok fixní?

Ano, úroková sazba je fixní, tedy neměnná. Věříme, že stabilita portfolia přinese investorům větší jistoty.

Je investice zajištěná nemovitostí?

Ano, investice je zajištěná nemovitostí, na kterou se váže zástavní právo. Kdyby nastal jakýkoli problém, využije se zástavy na nemovitost, nemovitost se prodá a naši investoři budou vyplaceni.

Jaká jsou možná rizika?

Může se stát, že partner přestane splácet svůj úvěr. V tento okamžik zahajujeme vymáhání a požadujeme uhrazení veškerých pohledávek. V nejhorším možném případě se může stát, že se nemovitost, na kterou je dané zástavní právo, prodá a my vyplatíme své investory poměrnou částí na základě toho, kolik investovali.

Co se stane po investici?

Vaše investice přispívá k dosažení požadované částky. V okamžiku, kdy je částka vybrána a uběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky. Pokud by nebyla vybrána požadovaná částka, vracíme celý obnos vaší investice zpátky do Investown peněženky.

Co se děje s vybranou částkou?

Jakmile se vybere celá požadovaná částka a doběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky.

Co když budu chtít investici ukončit před uplynutím její celé délky?

V případě, že budete potřebovat investice ukončit předčasně, můžete ji nabídnout dalším uživatelům na Tržišti. Jakýkoliv ověřený uživatel ji od vás může koupit.

Co se stane po uplynutí délky investice?

Po uplynutí délky investice se vám vrátí všechny investované peníze do Investown peněženky, odkud si je buď můžete vybrat na svůj bankovní účet, nebo je znovu investovat do nového projektu.

Přílohy
KIIS
Získat aplikaci zdarma