Zpět
Bankovní úroveň zajištění

Rezidence Solnice 4. etapa

Po úspěšné realizaci výstavby více než 98 pasivních domů u obce Zlonín 7 km severozápadně od Prahy spustila společnost nový projekt Rezidence Solnice.

Výnos
10
% p.a.
Celková hodnota
6,23
mil. Kč
Splatnost
12
měsíců
Proinvestováno
Zajištěno hodnotou
42,75
mil. Kč
LTV
70
%
Stav
Proinvestováno
Účel
Ostatní

O projektu

Jedná se o výstavbu 28 rodinných domů a bytového domu se 16 jednotkami. Výstavba probíhá v Královéhradeckém kraji u měst Solnice a Kvasiny.

V současné době probíhají v lokalitě práce na inženýrských sítích, konkrétně budování splaškové kanalizace. Harmonogram výstavby je stanoven na 30 měsíců na 4 etapy s předpokládaným ukončením 6/2025.

Finance partner využije na refinancování překlenovacího úvěru a následný nákup pozemků. Do tohoto projektu již investoval 3,6 mil. korun z vlastních zdrojů.

Tento projekt ihned po vybrání potřebné částky zpracujeme a díky novému softwaru přibližně do týdne přepneme do stavu Vyplácení výnosů.

  • Lokalita: Královéhradecký kraj, Solnice/Kvasiny
  • Partner: Zelené výhledy s.r.o.
  • Financování: z příjmů z prodeje dokončeného developerského projektu
  • LTV: 70 %
  • Zajištění: částka úvěru 6 234 942 Kč tvoří část celkového úvěru ve výši 29 925 000 Kč, který je zajištěn nemovitostí v hodnotě 42 750 000 Kč (LTV 70 %); pozemky p.č. 2332/5, 2334/2, 5564, 5565 v k.ú. Solnice, obec Solnice, okres Rychnov nad Kněžnou, LV 1582, a dále pozemky p.č. 148/94, 148/95, st. 397, součástí je stavba RD Zlonín č.p. 411, st. 398, součástí je stavba RD Zlonín č.p. 412 v k.ú. Zlonín, obec Zlonín, okres Praha - východ, LV 193.
  • Další zajištění: zástavní právo k obchodnímu podílu - Zelené výhledy s.r.o., osobní ručení - JIŘÍ PODZIMEK, dat. nar. 29. června 1968, ručení - McFall Development s.r.o., notářský zápis
  • Rozměr: 13 776 m2 celková podlahová plocha
  • Odkaz na web projektu: https://www.rezidencesolnice.cz/

Detail projektu

V současné době společnost spustila nový projekt Rezidence Solnice. Jedná se o výstavbu 28 rodinných domů a bytového domu se 16 jednotkami. Výstavba probíhá v Královéhradeckém kraji u obce Solnice.

Všechny domy mají již vynikající izolační vlastnosti a svou fotovoltaickou elektrárnu. Domy i byty jsou energeticky velmi úsporné a je možné tuto úsporu ještě akcelerovat posílením výkonu elektrárny.

Domy mají moderní design a technologie. Díky těmto vlastnostem je možné žádat o dotaci Nová zelená úsporám.

Financování projektu

Po úspěšném profinancování projektu má partner 12 měsíců na splacení jistiny projektu.

Informace o tom, jaké má partner možnosti předčasného splacení úvěru, jsou uvedeny v části D, odrážce d) listu klíčových informací pro investory (KIIS).

Proč projektu věří náš CEO?

„Projekt Solnice se soustředí na kvalitu, úsporu energie a moderní životní styl, což je patrné ve výběru moderních a technologicky pokročilých designů. Navíc tento projekt splňuje podmínky pro dotaci z programu Nová zelená úsporám, a to díky skvěle koncipovanému udržitelnému bydlení.“ (Alan Pock, CEO Investownu)

Časté dotazy

Kdy dostanu vyplacený zisk?

První zisk dostanete vyplacený po měsíci od odeslání vybrané částky partnerovi daného projektu a následně každý další měsíc po délku investice, a to vždy ve stejný den.

Je úrok fixní?

Ano, úroková sazba je fixní, tedy neměnná. Věříme, že stabilita portfolia přinese investorům větší jistoty.

Je investice zajištěná nemovitostí?

Ano, investice je zajištěná nemovitostí, na kterou se váže zástavní právo. Kdyby nastal jakýkoli problém, využije se zástavy na nemovitost, nemovitost se prodá a naši investoři budou vyplaceni.

Jaká jsou možná rizika?

Může se stát, že partner přestane splácet svůj úvěr. V tento okamžik zahajujeme vymáhání a požadujeme uhrazení veškerých pohledávek. V nejhorším možném případě se může stát, že se nemovitost, na kterou je dané zástavní právo, prodá a my vyplatíme své investory poměrnou částí na základě toho, kolik investovali.

Co se stane po investici?

Vaše investice přispívá k dosažení požadované částky. V okamžiku, kdy je částka vybrána a uběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky. Pokud by nebyla vybrána požadovaná částka, vracíme celý obnos vaší investice zpátky do Investown peněženky.

Co se děje s vybranou částkou?

Jakmile se vybere celá požadovaná částka a doběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky.

Co když budu chtít investici ukončit před uplynutím její celé délky?

V případě, že budete potřebovat investice ukončit předčasně, můžete ji nabídnout dalším uživatelům na Tržišti. Jakýkoliv ověřený uživatel ji od vás může koupit.

Co se stane po uplynutí délky investice?

Po uplynutí délky investice se vám vrátí všechny investované peníze do Investown peněženky, odkud si je buď můžete vybrat na svůj bankovní účet, nebo je znovu investovat do nového projektu.

Přílohy
KIIS
Získat aplikaci zdarma