Zpět
Bankovní úroveň zajištění

Rezidence v Dolních Břežanech – 1. tranše (E14)

Cílem partnera je koupě a následná dostavba nemovitosti v Dolních Břežanech.

Výnos
9
% p.a.
Celková hodnota
2,47
mil. Kč
Splatnost
24
měsíců
Proinvestováno
Zajištěno hodnotou
82,15
mil. Kč
LTV
75
%
Stav
Proinvestováno
Účel
Nákup nemovitosti

O projektu

Jedná se o dvojdům s jedním podzemním podlažím, 2 nadzemními podlažími a plochou střechou. Nemovitost má unikátní obdélníkový tvar se zaoblenými rohy.

Novostavba je rozdělena na dvě provozně nezávislé části rodinného dvojdomu. Jednotlivá podlaží jsou vertikálně propojena dvouramenným schodištěm. Vnitřní zařizovací předměty budou v nadstandardním provedení. Nemovitost nabídne rezidentům luxusní bydlení s vnitřním bazénem, hammamem, posilovnou a architektem navrženou a osázenou zahradou s jezírky a altánem na vodě.

Výstavba projektu začala v roce 2021, termín dokončení je podle harmonogramu na podzim 2024. Celková prostavěnost je na úrovni 65 %. Momentálně probíhají práce na elektroinstalaci a příprava pro osazení oken.

Partner plánuje nemovitost následně pronajímat a refinancovat předobjednaným dlouhodobým bankovním úvěrem.

Způsoby zajištění

Úvěr v celkové výši první tranše 61 612 000 Kč je zajištěn nemovitostí v hodnotě 82 150 000 Kč (LTV 75 %). V této etapě první tranše vybíráme 2 471 000 Kč

Zajištění:

  1. Zástavní právo na nemovitosti: pozemky parc. č. 246/2 a 246/11 zapsané na LV č. 2714, k. ú. Dolní Břežany.
  2. Zástavní právo k akciím: Diamond District a.s., IČ: 21167923
  3. Osobní ručení: VIVIANA TEJCOVÁ, dat. nar. 27. února 1996
  4. Ručení: RED STRIPE DEVELOPMENT a.s., IČ 24124982
  5. Notářský zápis s doložkou přímé vykonatelnosti.
Financování projektu

Po úspěšném profinancování projektu má partner 24 měsíců na splacení jistiny úvěru.

Partner bude projekt financovat z prodeje nemovitosti zajišťující úvěr nebo refinancováním z bankovního úvěru.

Informace o tom, jaké má partner možnosti předčasného splacení úvěru, jsou uvedeny v části D, odrážce d) listu klíčových informací pro investory (KIIS).

Informace ohledně rizikového skóre projektu najdete v Tabulce risk scoringu.

Časté dotazy

Kdy dostanu vyplacený zisk?

První zisk dostanete vyplacený po měsíci od odeslání vybrané částky partnerovi daného projektu a následně každý další měsíc po délku investice, a to vždy ve stejný den.

Je úrok fixní?

Ano, úroková sazba je fixní, tedy neměnná. Věříme, že stabilita portfolia přinese investorům větší jistoty.

Je investice zajištěná nemovitostí?

Ano, investice je zajištěná nemovitostí, na kterou se váže zástavní právo. Kdyby nastal jakýkoli problém, využije se zástavy na nemovitost, nemovitost se prodá a naši investoři budou vyplaceni.

Jaká jsou možná rizika?

Může se stát, že partner přestane splácet svůj úvěr. V tento okamžik zahajujeme vymáhání a požadujeme uhrazení veškerých pohledávek. V nejhorším možném případě se může stát, že se nemovitost, na kterou je dané zástavní právo, prodá a my vyplatíme své investory poměrnou částí na základě toho, kolik investovali.

Co se stane po investici?

Vaše investice přispívá k dosažení požadované částky. V okamžiku, kdy je částka vybrána a uběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky. Pokud by nebyla vybrána požadovaná částka, vracíme celý obnos vaší investice zpátky do Investown peněženky.

Co se děje s vybranou částkou?

Jakmile se vybere celá požadovaná částka a doběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky.

Co když budu chtít investici ukončit před uplynutím její celé délky?

V případě, že budete potřebovat investice ukončit předčasně, můžete ji nabídnout dalším uživatelům na Tržišti. Jakýkoliv ověřený uživatel ji od vás může koupit.

Co se stane po uplynutí délky investice?

Po uplynutí délky investice se vám vrátí všechny investované peníze do Investown peněženky, odkud si je buď můžete vybrat na svůj bankovní účet, nebo je znovu investovat do nového projektu.

Přílohy
KIIS
Získat aplikaci zdarma