Zpět
Bankovní úroveň zajištění

Rezidenční bydlení Libochovice – 4. tranše

Jedná se o čtvrtou tranši úspěšně proinvestovaného projektu.

Výnos
9
% p.a.
Celková hodnota
4,74
mil. Kč
Splatnost
29
měsíců
Proinvestováno
Zajištěno hodnotou
73
mil. Kč
LTV
60
%
Stav
Proinvestováno
Účel
Výstavba

O projektu

🟢 Aktuální stav výstavby: Celková prostavěnost je na úrovni 97 %. V souladu s časovým plánem stavby probíhají poslední dokončovací práce na domech. V současnosti probíhají dokončovací práce na sociálním zařízení – obklady a osazení zařizovacích předmětů, a budou osazeny vnitřní dveře. Garáže jsou dokončeny. Jsou finalizovány venkovní úpravy – zámková dlažba a dosazování zeleně. Nad rámec byl vybudován plot se sousedy ze strany zahrady.

Jedná se o čtvrtou tranši úspěšně proinvestovaného projektu. Cílem je financování již rozestavěného projektu, který byl po celou dobu financován z vlastních zdrojů partnera. V rámci projektu je realizována výstavba čtyř samostatných domů o třech jednotkách s dispozicí 4 + kk, každá s vlastní garáží a zahradou. Všechny jednotky jsou navrženy s důrazem na jednoduchost a praktičnost. Projekt tak dobře zapadá do svého sousedství a na první pohled nijak dramaticky nevybočuje z okolní zástavby. Projekt se nachází ve městě Libochovice nedaleko památné hory Říp. Předprodej bytových jednotek již začal a konečný prodej je naplánovaný na konec roku 2024. Více na oficiálním webu.

Způsoby zajištění

Úvěr v celkové výši 4. tranše 4 742 752 Kč je zajištěn nemovitostí v hodnotě 73 076 000 Kč (LTV 60 %). V této 4. tranši vybíráme 4 742 752 Kč.

Zajištění:

  1. Zástavní právo na nemovitost: pozemky p. č. 460/13, 460/138, 460/143 a 460/144, 460/115, k. ú. Libochovice, LV 1509
  2. Zástavní právo k obchodnímu podílu: Rezidenční bydlení Libochovice s.r.o., IČ 08696349
  3. Osobní ručení – MICHAL KOŠEK, dat. nar. 9. ledna 1985, RADEK OPOČENSKÝ, dat. nar. 27. srpna 1969
  4. Notářský zápis s doložkou přímé vykonatelnosti.
Financování projektu

Po úspěšném profinancování projektu má partner 29 měsíců (do 1. 9. 2026) na splacení jistiny úvěru.

Partner bude projekt financovat z prodeje nemovitosti zajišťující úvěr.

Informace o tom, jaké má partner možnosti předčasného splacení úvěru, jsou uvedeny v části D, odrážce d) listu klíčových informací pro investory (KIIS).

Informace ohledně rizikového skóre projektu najdete v Tabulce risk scoringu.

Časté dotazy

Kdy dostanu vyplacený zisk?

První zisk dostanete vyplacený po měsíci od odeslání vybrané částky partnerovi daného projektu a následně každý další měsíc po délku investice, a to vždy ve stejný den.

Je úrok fixní?

Ano, úroková sazba je fixní, tedy neměnná. Věříme, že stabilita portfolia přinese investorům větší jistoty.

Je investice zajištěná nemovitostí?

Ano, investice je zajištěná nemovitostí, na kterou se váže zástavní právo. Kdyby nastal jakýkoli problém, využije se zástavy na nemovitost, nemovitost se prodá a naši investoři budou vyplaceni.

Jaká jsou možná rizika?

Může se stát, že partner přestane splácet svůj úvěr. V tento okamžik zahajujeme vymáhání a požadujeme uhrazení veškerých pohledávek. V nejhorším možném případě se může stát, že se nemovitost, na kterou je dané zástavní právo, prodá a my vyplatíme své investory poměrnou částí na základě toho, kolik investovali.

Co se stane po investici?

Vaše investice přispívá k dosažení požadované částky. V okamžiku, kdy je částka vybrána a uběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky. Pokud by nebyla vybrána požadovaná částka, vracíme celý obnos vaší investice zpátky do Investown peněženky.

Co se děje s vybranou částkou?

Jakmile se vybere celá požadovaná částka a doběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky.

Co když budu chtít investici ukončit před uplynutím její celé délky?

V případě, že budete potřebovat investice ukončit předčasně, můžete ji nabídnout dalším uživatelům na Tržišti. Jakýkoliv ověřený uživatel ji od vás může koupit.

Co se stane po uplynutí délky investice?

Po uplynutí délky investice se vám vrátí všechny investované peníze do Investown peněženky, odkud si je buď můžete vybrat na svůj bankovní účet, nebo je znovu investovat do nového projektu.

Přílohy
KIIS
Získat aplikaci zdarma