Zpět
Bankovní úroveň zajištění

Rezidenční bydlení Libochovice – 2. tranše (E1)

Jedná se o druhou traši úspěšně proinvestovaného projektu.

Výnos
10
% p.a.
Celková hodnota
6,79
mil. Kč
Splatnost
34
měsíců
Proinvestováno
Zajištěno hodnotou
44,4
mil. Kč
LTV
60
%
Stav
Proinvestováno
Účel
Výstavba

O projektu

Cílem projektu je financování již rozestavěného projektu, který byl po celou dobu financován z vlastních zdrojů partnera. V rámci projektu je realizována výstavba čtyř samostatných domů o 3 jednotkách s dispozicí 4 + KK, každá s vlastní garáží a zahradou. Všechny jednotky jsou navrženy s důrazem na jednoduchost a praktičnost. Projekt tak nenásilně zapadá do svého okolí a na první pohled nijak dramaticky nevybočuje z okolní zástavby. Projekt se nachází ve městě Libochovice nedaleko památné hory Říp. Předprodej bytových jednotek již začal a konečný prodej je naplánovaný na konec roku 2024. Více na: http://rb-libochovice.cz/

  • Lokalita: Libochovice
  • Partner: Rezidenční bydlení Libochovice s.r.o.
  • Financování: z prodeje nemovitosti zajišťující úvěr nebo refinancováním z bankovního úvěru
  • LTV: 60 %
  • Zajištění: Úvěr v celkové výši druhé tranše 9 709 000 Kč je zajištěn nemovitostí v hodnotě 44 448 240 Kč. V této etapě vybíráme 6 796 000 Kč. Maximální výše LTV při financování celého projektu je 60 %.
  • Další zajištění: Zástavní právo na nemovitost – Pozemky p. č. 460/13, 460/138, 460/143 a 460/144, 460/115, k. ú.: Libochovice, LV 1509, zástavní právo k obchodnímu podílu – Rezidenční bydlení Libochovice s.r.o., osobní ručení – MICHAL KOŠEK, dat. nar. 9. ledna 1985, RADEK OPOČENSKÝ, dat. nar. 27. srpna 1969, notářský zápis.
Financování projektu

Po úspěšném profinancování projektu má partner 34 měsíců na splacení jistiny úvěru.

Informace o tom, jaké má partner možnosti předčasného splacení úvěru, jsou uvedeny v části D, odrážce d) listu klíčových informací pro investory (KIIS).

Časté dotazy

Kdy dostanu vyplacený zisk?

První zisk dostanete vyplacený po měsíci od odeslání vybrané částky partnerovi daného projektu a následně každý další měsíc po délku investice, a to vždy ve stejný den.

Je úrok fixní?

Ano, úroková sazba je fixní, tedy neměnná. Věříme, že stabilita portfolia přinese investorům větší jistoty.

Je investice zajištěná nemovitostí?

Ano, investice je zajištěná nemovitostí, na kterou se váže zástavní právo. Kdyby nastal jakýkoli problém, využije se zástavy na nemovitost, nemovitost se prodá a naši investoři budou vyplaceni.

Jaká jsou možná rizika?

Může se stát, že partner přestane splácet svůj úvěr. V tento okamžik zahajujeme vymáhání a požadujeme uhrazení veškerých pohledávek. V nejhorším možném případě se může stát, že se nemovitost, na kterou je dané zástavní právo, prodá a my vyplatíme své investory poměrnou částí na základě toho, kolik investovali.

Co se stane po investici?

Vaše investice přispívá k dosažení požadované částky. V okamžiku, kdy je částka vybrána a uběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky. Pokud by nebyla vybrána požadovaná částka, vracíme celý obnos vaší investice zpátky do Investown peněženky.

Co se děje s vybranou částkou?

Jakmile se vybere celá požadovaná částka a doběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky.

Co když budu chtít investici ukončit před uplynutím její celé délky?

V případě, že budete potřebovat investice ukončit předčasně, můžete ji nabídnout dalším uživatelům na Tržišti. Jakýkoliv ověřený uživatel ji od vás může koupit.

Co se stane po uplynutí délky investice?

Po uplynutí délky investice se vám vrátí všechny investované peníze do Investown peněženky, odkud si je buď můžete vybrat na svůj bankovní účet, nebo je znovu investovat do nového projektu.

Přílohy
KIIS
Získat aplikaci zdarma