Zpět
Bankovní úroveň zajištění

Rezidenční domy v Kutné Hoře

V této fázi projektu se partner zaměří na zahájení rekonstrukce prvního ze série rezidenčních domů, jež chce v průběhu let renovovat.

Výnos
8,5
% p.a.
Celková hodnota
7,8
mil. Kč
Splatnost
24
měsíců
Proinvestováno
Zajištěno hodnotou
9,8
mil. Kč
LTV
80
%
Stav
Proinvestováno
Účel
Ostatní

O projektu

Detail projektu

Hlavním záměrem partnera je výstavba série rezidenčních bytových domů v Kutné Hoře. V první fázi projektu se partner bude soustředit na rekonstrukci prvního z nich. Vybrané finance partner použije na zahájení přípravných prací k rekonstrukci a přípravu přibližně 10 % ploch.

Financování projektu

Po úspěšném profinancování projektu má partner 24 měsíců na dokončení naplánovaných prací. Jistina bude splacena refinancováním bankovním úvěrem.

Časté dotazy

Kdy dostanu vyplacený zisk?

První zisk dostanete vyplacený po měsíci od odeslání vybrané částky partnerovi daného projektu a následně každý další měsíc po délku investice, a to vždy ve stejný den.

Je úrok fixní?

Ano, úroková sazba je fixní, tedy neměnná. Věříme, že stabilita portfolia přinese investorům větší jistoty.

Je investice zajištěná nemovitostí?

Ano, investice je zajištěná nemovitostí, na kterou se váže zástavní právo. Kdyby nastal jakýkoli problém, využije se zástavy na nemovitost, nemovitost se prodá a naši investoři budou vyplaceni.

Jaká jsou možná rizika?

Může se stát, že partner přestane splácet svůj úvěr. V tento okamžik zahajujeme vymáhání a požadujeme uhrazení veškerých pohledávek. V nejhorším možném případě se může stát, že se nemovitost, na kterou je dané zástavní právo, prodá a my vyplatíme své investory poměrnou částí na základě toho, kolik investovali.

Co se stane po investici?

Vaše investice přispívá k dosažení požadované částky. V okamžiku, kdy je částka vybrána a uběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky. Pokud by nebyla vybrána požadovaná částka, vracíme celý obnos vaší investice zpátky do Investown peněženky.

Co se děje s vybranou částkou?

Jakmile se vybere celá požadovaná částka a doběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky.

Co když budu chtít investici ukončit před uplynutím její celé délky?

V případě, že budete potřebovat investice ukončit předčasně, můžete ji nabídnout dalším uživatelům na Tržišti. Jakýkoliv ověřený uživatel ji od vás může koupit.

Co se stane po uplynutí délky investice?

Po uplynutí délky investice se vám vrátí všechny investované peníze do Investown peněženky, odkud si je buď můžete vybrat na svůj bankovní účet, nebo je znovu investovat do nového projektu.

Přílohy
KIIS
Získat aplikaci zdarma