Zpět
Bankovní úroveň zajištění

Rodinné domy Červený dub – 4. etapa

Partner v rámci 2 předchozích etap výstavby postavil již 22 bytových jednotek (11 jedno- i dvoupodlažních dvojdomků) a úspěšně se do projektu nastěhovalo 18 nových majitelů domů.

Výnos
10
% p.a.
Celková hodnota
4,52
mil. Kč
Splatnost
16
měsíců
Proinvestováno
Zajištěno hodnotou
70,9
mil. Kč
LTV
70
%
Stav
Proinvestováno
Účel
Výstavba

O projektu

V rámci dosavadní výstavby další etapy již vybudoval inženýrské sítě pro cca 80 % projektu. Momentálně je cílem společnosti RDKA získat finance na další podnikatelský rozvoj – dobudování sítí v celém projektu, výstavbu základových desek, související přípravné práce u další etapy a refinancování dosavadních nákladů a zbylé části úvěru v bance. V zástavě budou pozemky s vybudovanými inženýrskými sítěmi a všemi povoleními i pozemky, na kterých se budou inženýrské sítě teprve budovat.

  • Lokalita: Praha - Kostelec nad Černými lesy
  • Partner: RDKA s.r.o.
  • Financování: z prodeje nemovitosti zajišťující úvěr nebo refinancováním z bankovního úvěru
  • LTV: 70 %
  • Zajištění: Úvěr v celkové výši 49 640 000 Kč je zajištěn nemovitostí v hodnotě 70 914 000 Kč (LTV 70 %). V této etapě vybíráme 4 527 000 Kč.
  • Další zajištění: Zástavní právo na nemovitost – pozemky parc. č. 1733/4, 1733/14, 1733/15, 1733/114, 1733/125, 1733/126, 1733/134, 1733/135, 1733/136, 1733/137, 1733/138, 1733/139, 1733/140, 1733/141, 1733/148, 1733/149, 1733/150, 1733/151, 1733/152, 1733/153, 1733/154, 1733/162, 1733/163, 1733/171 a 1733/172 vše v k. ú.: Kostelec nad Černými lesy, LV 3037, zástavní právo k obchodnímu podílu – RDKA s.r.o., osobní ručení – Ing. KAREL FOUSEK, dat. nar. 30. března 1979, notářský zápis.
Financování projektu

Po úspěšném profinancování projektu má partner 16 měsíců na splacení jistiny úvěru.

Informace o tom, jaké má partner možnosti předčasného splacení úvěru, jsou uvedeny v části D, odrážce d) listu klíčových informací pro investory (KIIS).

Proč projektu věří náš CEO?

této dvě téměř vyprodané etapy projektu svědčí o tom, že se partnerovi podařilo zakomponovat velmi zajímavý projekt bytových domů do krásné lokality nedaleko Prahy. Jeho zkušenosti z oblasti výstavby říkají, že ani u třetí etapy nešláp vedle a věříme v její úspěch nejen u našich investorů, ale hlavně u budoucích majitelů. Alan Pock, CEO Investown.cz

Časté dotazy

Kdy dostanu vyplacený zisk?

První zisk dostanete vyplacený po měsíci od odeslání vybrané částky partnerovi daného projektu a následně každý další měsíc po délku investice, a to vždy ve stejný den.

Je úrok fixní?

Ano, úroková sazba je fixní, tedy neměnná. Věříme, že stabilita portfolia přinese investorům větší jistoty.

Je investice zajištěná nemovitostí?

Ano, investice je zajištěná nemovitostí, na kterou se váže zástavní právo. Kdyby nastal jakýkoli problém, využije se zástavy na nemovitost, nemovitost se prodá a naši investoři budou vyplaceni.

Jaká jsou možná rizika?

Může se stát, že partner přestane splácet svůj úvěr. V tento okamžik zahajujeme vymáhání a požadujeme uhrazení veškerých pohledávek. V nejhorším možném případě se může stát, že se nemovitost, na kterou je dané zástavní právo, prodá a my vyplatíme své investory poměrnou částí na základě toho, kolik investovali.

Co se stane po investici?

Vaše investice přispívá k dosažení požadované částky. V okamžiku, kdy je částka vybrána a uběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky. Pokud by nebyla vybrána požadovaná částka, vracíme celý obnos vaší investice zpátky do Investown peněženky.

Co se děje s vybranou částkou?

Jakmile se vybere celá požadovaná částka a doběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky.

Co když budu chtít investici ukončit před uplynutím její celé délky?

V případě, že budete potřebovat investice ukončit předčasně, můžete ji nabídnout dalším uživatelům na Tržišti. Jakýkoliv ověřený uživatel ji od vás může koupit.

Co se stane po uplynutí délky investice?

Po uplynutí délky investice se vám vrátí všechny investované peníze do Investown peněženky, odkud si je buď můžete vybrat na svůj bankovní účet, nebo je znovu investovat do nového projektu.

Přílohy
KIIS
Získat aplikaci zdarma