Zpět
Bankovní úroveň zajištění

Rodinné domy Hostivice – 4. etapa

Cílem projektu je refinancování stávajícího věřitele z důvodu zpoždění projektu o cca 5 měsíců.

Výnos
10,3
% p.a.
Celková hodnota
3,3
mil. Kč
Splatnost
12
měsíců
Proinvestováno
Zajištěno hodnotou
38,9
mil. Kč
LTV
72,8
%
Stav
Proinvestováno
Účel
Ostatní

O projektu

Partner momentálně jedná se zájemci o koupi jednotlivých RD.

Jedná se o dva zkolaudované rodinné domy v Hostivicích, v okrese Praha-západ. Město se nachází v mírně zvlněné krajině, ohraničené z východu návrším Bílá hora. Dopravní dostupnost lokace je výborná: dvacet minut od centra Prahy autem, patnáct minut od pražského letiště Václava Havla. Součástí území Hostivice je chráněná přírodní památka Hostivické rybníky nebo Višňovka. Hostivice nabízí veškerou občanskou vybavenost, mateřskou školu, základní školu, gymnázium, ZUŠ, lékaře, lékárny, hřiště, knihovnu, obchody i sokolovnu.

Rodinné domy o stejné dispozici 5 + kk nabízejí nadstandardní vybavení, designové prvky a zahrnují moderní technologie s důrazem na udržitelnost. Součástí dvou solitérních staveb jsou garáže pro dvě osobní auta. Dům je konstrukčně řešen jako montovaná stavba na bázi dřeva. Dřevostavby IMMA jsou vysoce ekologické. Samozřejmostí jsou přípravy pro fotovoltaiku, chlazení čerpadlem i vzduchotechnika s rekuperačním větráním. V interiérech jsou použity přírodní materiály, velkoformátové obklady a značkové zařizovací předměty. Na zahradách domů bude položený travní koberec. Energetická náročnost budovy je na úrovni B.

Více informace o developerském projektu najděte na webových stránkách.

Způsoby zajištění

Úvěr v celkové výši 28 300 000 Kč je zajištěn nemovitostí v hodnotě 38 900 000 Kč (LTV 72,75 %). V této etapě vybíráme 3 300 000 Kč.

Zajištění:

  1. Zástavní právo na nemovitosti: V současném stavu: pozemek parc. č. st. 1590 v katastrálním území Litovice, jehož součástí je stavba v části obce Hostivice č. p. 2483, pozemek parc. č. st. 1591 v katastrálním území Litovice, jehož součástí je stavba v části obce Hostivice č.p. 2484, pozemek parc. č. 548/2 v katastrálním území Litovice, pozemek parc. č. 548/11 v katastrálním území Litovice, pozemek parc. č. 787 v katastrálním území Litovice. Po vložení GP (podmínka čerpání úvěru): Rodinný dům, pozemek parc. č. st. 1591 (dle GP 1658-39/2023, ze dne 3. 1. 2024, vypracoval Ing. Věra Škrétová), parc. č. 548/11 k. ú. Litovice. Zapsáno na LV 4296 v k. ú. Litovice, obec Hostivice Rodinný dům, pozemek parc. č. st. 1590 (dle GP 1658-39/2023, ze dne 3. 1. 2024, vypracoval Ing. Věra Škrétová), parc. č. 548/2, parc. č. 787 k. ú. Litovice. Zapsáno na LV 4296 v k. ú. Litovice, obec Hostivice
  2. Zástavní právo k obchodnímu podílu: OPERATE PROPERTY s.r.o., IČ: 09924175
  3. Osobní ručení: MICHAELA HELLEBRANDOVÁ, dat. nar. 4. srpna 1989
  4. Ručení: OPERATE MANAGEMENT s.r.o., IČ: 069 04 238
  5. Notářský zápis s doložkou přímé vykonatelnosti.
Financování projektu

Po úspěšném profinancování projektu má partner 12 měsíců na splacení jistiny úvěru.

Partner bude projekt financovat z prodeje nemovitosti zajišťující úvěr.

Informace o tom, jaké má partner možnosti předčasného splacení úvěru, jsou uvedeny v části D, odrážce d) listu klíčových informací pro investory (KIIS).

Informace ohledně rizikového skóre projektu najdete v Tabulce risk scoringu.

Časté dotazy

Kdy dostanu vyplacený zisk?

První zisk dostanete vyplacený po měsíci od odeslání vybrané částky partnerovi daného projektu a následně každý další měsíc po délku investice, a to vždy ve stejný den.

Je úrok fixní?

Ano, úroková sazba je fixní, tedy neměnná. Věříme, že stabilita portfolia přinese investorům větší jistoty.

Je investice zajištěná nemovitostí?

Ano, investice je zajištěná nemovitostí, na kterou se váže zástavní právo. Kdyby nastal jakýkoli problém, využije se zástavy na nemovitost, nemovitost se prodá a naši investoři budou vyplaceni.

Jaká jsou možná rizika?

Může se stát, že partner přestane splácet svůj úvěr. V tento okamžik zahajujeme vymáhání a požadujeme uhrazení veškerých pohledávek. V nejhorším možném případě se může stát, že se nemovitost, na kterou je dané zástavní právo, prodá a my vyplatíme své investory poměrnou částí na základě toho, kolik investovali.

Co se stane po investici?

Vaše investice přispívá k dosažení požadované částky. V okamžiku, kdy je částka vybrána a uběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky. Pokud by nebyla vybrána požadovaná částka, vracíme celý obnos vaší investice zpátky do Investown peněženky.

Co se děje s vybranou částkou?

Jakmile se vybere celá požadovaná částka a doběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky.

Co když budu chtít investici ukončit před uplynutím její celé délky?

V případě, že budete potřebovat investice ukončit předčasně, můžete ji nabídnout dalším uživatelům na Tržišti. Jakýkoliv ověřený uživatel ji od vás může koupit.

Co se stane po uplynutí délky investice?

Po uplynutí délky investice se vám vrátí všechny investované peníze do Investown peněženky, odkud si je buď můžete vybrat na svůj bankovní účet, nebo je znovu investovat do nového projektu.

Přílohy
KIIS
Získat aplikaci zdarma