Zpět
Bankovní úroveň zajištění

Rodinné domy Libuš

Cílem projektu je refinancování koupě pozemku, na kterém chce partner do konce roku získat stavební povolení.

Výnos
10
% p.a.
Celková hodnota
12
mil. Kč
Splatnost
30
měsíců
Proinvestováno
Zajištěno hodnotou
16
mil. Kč
LTV
75
%
Stav
Proinvestováno
Účel
Výstavba

O projektu

Pozemek se nachází v dochozí vzdálenosti budoucí stanice metra D, která výrazně zvýší atraktivitu přilehlé lokality. Plánem projektu je výstavba čtyř řadových domů se třemi patry. Každý dům bude mít dvě garáže a samostatnou zahrádku. Po získání stavebního povolení není vyloučen ani prodej projektu.

  • Lokalita:Praha – Libuš
  • Partner: FD capital - SPV 7 s. r. o.
  • Financování:Z prodeje nemovitosti zajišťující úvěr
  • LTV:75 %
  • Zajištění: částka úvěru 1. tranše ve výši 12 000 000 Kč je zajištěna nemovitostí v současné hodnotě 16 000 000 Kč (LTV 75 %)
  • Další zajištění: Zástavní právo na nemovitost – pozemky parc. č. parc. 546/3, 546/4, 546/1 a 546/2, v k. ú. Libuš, obec Praha, zástavní právo k obchodnímu podílu – FD capital - SPV 7 s. r. o., osobní ručení – JUDr. PETR DOČEKAL, dat. nar. 29. září 1983, VIKTOR FOJT, dat. nar. 4. listopadu 1983, ručení – FD capital s. r. o., notářský zápis.
Financování projektu

Po úspěšném profinancování projektu má partner 30 měsíců na splacení jistiny úvěru.

Informace o tom, jaké má partner možnosti předčasného splacení úvěru, jsou uvedeny v části D, odrážce d) listu klíčových informací pro investory (KIIS).

Proč projektu věří náš CEO?

„S partnerem již máme pozitivní zkušenost z prvního společně realizovaného projektu Rezidence Prokopského údolí. Projekty partnera sledujeme se zájmem již delší dobu a moc nás těší, že si i pro financování dalšího projektu vybral právě Investown.“

Časté dotazy

Kdy dostanu vyplacený zisk?

První zisk dostanete vyplacený po měsíci od odeslání vybrané částky partnerovi daného projektu a následně každý další měsíc po délku investice, a to vždy ve stejný den.

Je úrok fixní?

Ano, úroková sazba je fixní, tedy neměnná. Věříme, že stabilita portfolia přinese investorům větší jistoty.

Je investice zajištěná nemovitostí?

Ano, investice je zajištěná nemovitostí, na kterou se váže zástavní právo. Kdyby nastal jakýkoli problém, využije se zástavy na nemovitost, nemovitost se prodá a naši investoři budou vyplaceni.

Jaká jsou možná rizika?

Může se stát, že partner přestane splácet svůj úvěr. V tento okamžik zahajujeme vymáhání a požadujeme uhrazení veškerých pohledávek. V nejhorším možném případě se může stát, že se nemovitost, na kterou je dané zástavní právo, prodá a my vyplatíme své investory poměrnou částí na základě toho, kolik investovali.

Co se stane po investici?

Vaše investice přispívá k dosažení požadované částky. V okamžiku, kdy je částka vybrána a uběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky. Pokud by nebyla vybrána požadovaná částka, vracíme celý obnos vaší investice zpátky do Investown peněženky.

Co se děje s vybranou částkou?

Jakmile se vybere celá požadovaná částka a doběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky.

Co když budu chtít investici ukončit před uplynutím její celé délky?

V případě, že budete potřebovat investice ukončit předčasně, můžete ji nabídnout dalším uživatelům na Tržišti. Jakýkoliv ověřený uživatel ji od vás může koupit.

Co se stane po uplynutí délky investice?

Po uplynutí délky investice se vám vrátí všechny investované peníze do Investown peněženky, odkud si je buď můžete vybrat na svůj bankovní účet, nebo je znovu investovat do nového projektu.

Přílohy
KIIS
Získat aplikaci zdarma