Zpět
Bankovní úroveň zajištění

Rodinné domy Vítějeves – 1. tranše (E1)

Cílem partnera je koupě pozemků v obci Vítějeves v Pardubickém kraji.

Výnos
10
% p.a.
Celková hodnota
6,47
mil. Kč
Splatnost
30
měsíců
Proinvestováno
Zajištěno hodnotou
23,7
mil. Kč
LTV
65
%
Stav
Proinvestováno
Účel
Ostatní

O projektu

Následně partner bude vyřizovat veškerou potřebnou dokumentaci (územní rozhodnutí a stavební povolení), aby výstavba začala v co nejkratším horizontu.

Jedná se o výstavbu 15 bungalovů na rovinatých pozemcích o celkové výměře 15 356 m². Současným vlastníkem pozemků je Obec Vítějeves, IČ: 00277576, s kterou se uskuteční budoucí obchod. Při vybudování nové veřejné dopravní a technické infrastruktury poskytne obec partnerovi veškerou potřebnou součinnost.

Obec Vítějeves disponuje veškerou občanskou vybaveností. Okolní krajina je bohatá na zajímavé trasy pro zimní i letní turistiku, houbaření a spoustu dalších outdoorových aktivit.

Způsoby zajištění

Úvěr v celkové výši první tranše 15 410 850 Kč je zajištěn nemovitostí v hodnotě 23 709 000 Kč (LTV 65 %). V této etapě první tranše vybíráme 6 473 000 Kč

Zajištění:

  1. Zástavní právo na nemovitosti: Zástava 1 – soubor 15 pozemků:pozemková parcela č. 414/50, orná půda o evidované výměře 1 007 m² pozemková parcela č. 414/51, orná půda o evidované výměře 1 009 m² pozemková parcela č. 414/55, orná půda o evidované výměře 942 m² pozemková parcelu č. 414/56, orná půda o evidované výměře 1 039 m² pozemková parcela č. 414/57, orná půda o evidované výměře 1 022 m² pozemková parcela č. 414/58, orná půda o evidované výměře 1 005 m² pozemková parcela č. 414/59, orná půda o evidované výměře 984 m² pozemková parcela č. 414/60, orná půda o evidované výměře 1 006 m² pozemková parcela č. 414/61, orná půda o evidované výměře 985 m² pozemková parcela č. 414/62, orná půda o evidované výměře 1 017 m² pozemková parcela č. 414/63, orná půda o evidované výměře 1 018 m² pozemková parcela č. 414/64, orná půda o evidované výměře 966 m² pozemková parcela č. 414/66, orná půda o evidované výměře 1 042 m² pozemková parcela č. 414/67, orná půda o evidované výměře 1 170 m² pozemková parcela č. 414/68, orná půda o evidované výměře 1 144 m² to vše zapsané na LV 10001, k. ú. Vítějeves, obec Vítějeves, okres Svitavy Zástava 2: Pozemek parc. č. st. 58/1, jehož součástí je stavba RD č. p. 57 a parc. č. 142. Zapsáno na LV 4627 v k. ú. Svitavy-město
  2. Zástavní právo k obchodnímu podílu: Rodinné domy Vítějeves s.r.o., IČ: 17298911
  3. Osobní ručení: EVA MINÁŘOVÁ, MBA, dat. nar. 19. května 1976
  4. Notářský zápis s doložkou přímé vykonatelnosti.
Financování projektu

Po úspěšném profinancování projektu má partner 30 měsíců na splacení jistiny úvěru.

Partner bude projekt financovat z prodeje nemovitosti zajišťující úvěr.

Informace o tom, jaké má partner možnosti předčasného splacení úvěru, jsou uvedeny v části D, odrážce d) listu klíčových informací pro investory (KIIS).

Informace ohledně rizikového skóre projektu najdete v Tabulce risk scoringu.

Časté dotazy

Kdy dostanu vyplacený zisk?

První zisk dostanete vyplacený po měsíci od odeslání vybrané částky partnerovi daného projektu a následně každý další měsíc po délku investice, a to vždy ve stejný den.

Je úrok fixní?

Ano, úroková sazba je fixní, tedy neměnná. Věříme, že stabilita portfolia přinese investorům větší jistoty.

Je investice zajištěná nemovitostí?

Ano, investice je zajištěná nemovitostí, na kterou se váže zástavní právo. Kdyby nastal jakýkoli problém, využije se zástavy na nemovitost, nemovitost se prodá a naši investoři budou vyplaceni.

Jaká jsou možná rizika?

Může se stát, že partner přestane splácet svůj úvěr. V tento okamžik zahajujeme vymáhání a požadujeme uhrazení veškerých pohledávek. V nejhorším možném případě se může stát, že se nemovitost, na kterou je dané zástavní právo, prodá a my vyplatíme své investory poměrnou částí na základě toho, kolik investovali.

Co se stane po investici?

Vaše investice přispívá k dosažení požadované částky. V okamžiku, kdy je částka vybrána a uběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky. Pokud by nebyla vybrána požadovaná částka, vracíme celý obnos vaší investice zpátky do Investown peněženky.

Co se děje s vybranou částkou?

Jakmile se vybere celá požadovaná částka a doběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky.

Co když budu chtít investici ukončit před uplynutím její celé délky?

V případě, že budete potřebovat investice ukončit předčasně, můžete ji nabídnout dalším uživatelům na Tržišti. Jakýkoliv ověřený uživatel ji od vás může koupit.

Co se stane po uplynutí délky investice?

Po uplynutí délky investice se vám vrátí všechny investované peníze do Investown peněženky, odkud si je buď můžete vybrat na svůj bankovní účet, nebo je znovu investovat do nového projektu.

Přílohy
KIIS
Získat aplikaci zdarma