Zpět
Bankovní úroveň zajištění

Rodinný dům v Divišově – 1. etapa

Získané finanční prostředky partner použije na refinancování stávajícího úvěru a na stavební aktivity v rámci ekonomicky spjatých skupin.

Výnos
9,5
% p.a.
Celková hodnota
7,81
mil. Kč
Splatnost
36
měsíců
Proinvestováno
Zajištěno hodnotou
31
mil. Kč
LTV
70
%
Stav
Proinvestováno
Účel
Ostatní

O projektu

Momentálně partner dokončuje výstavbu rodinného domu v Divišově.

Jedná se o rodinný dům se zahradou a unikátním výhledem do okolní krajiny. Nemovitost se nachází ve výborné lokalitě s dobrou dopravní dostupností pár kilometrů od dálnice D1. Sousedství tvoří zástavba standardních a mírně nadstandardních rodinných domů. Nemovitost je umístěna na vrcholu dané lokality a disponuje ojedinělými a dalekými výhledy do okolní krajiny.

Výstavba domu je provedena v nadstandardní úrovni s použitím vysoce kvalitních materiálů. K úplnému dokončení chybí malá část vnitřních dveří se zárubněmi, 2× osazení rekuperační jednotky ve dvou podlažích, dokončení přístavby bazénu, vnějších schodů k hlavnímu vstupu do domu a oplocení pozemku.

Způsoby zajištění

Úvěr v celkové výši 21 700 000 Kč je zajištěn nemovitostí v hodnotě 31 000 000 Kč (LTV 70 %). V této etapě vybíráme 7 815 000 Kč

Zajištění:

  1. Zástavní právo na nemovitosti: parc. č. 1117/86, 1117/117, jehož součástí je stavba RD, č. p. 418, k. ú. Divišov u Benešova. Zapsáno na LV 1143 v k. ú. Divišov u Benešova, obec Divišov, okres Benešov
  2. Zástavní právo k obchodnímu podílu: VIKTORIJA develop., s.r.o., IČ: 10684026
  3. Směnka klienta s avalem: VIKTOR PAVLOV, dat. nar. 6. února 1978, Pavlova Liudmyla, dat. nar. 17. února 1978
  4. Notářský zápis s doložkou přímé vykonatelnosti.
Financování projektu

Po úspěšném profinancování projektu má partner 36 měsíců na splacení jistiny úvěru.

Partner bude projekt financovat z prodeje nemovitosti zajišťující úvěr nebo refinancováním z bankovního úvěru.

Informace o tom, jaké má partner možnosti předčasného splacení úvěru, jsou uvedeny v části D, odrážce d) listu klíčových informací pro investory (KIIS).

Informace ohledně rizikového skóre projektu najdete v Tabulce risk scoringu.

Časté dotazy

Kdy dostanu vyplacený zisk?

První zisk dostanete vyplacený po měsíci od odeslání vybrané částky partnerovi daného projektu a následně každý další měsíc po délku investice, a to vždy ve stejný den.

Je úrok fixní?

Ano, úroková sazba je fixní, tedy neměnná. Věříme, že stabilita portfolia přinese investorům větší jistoty.

Je investice zajištěná nemovitostí?

Ano, investice je zajištěná nemovitostí, na kterou se váže zástavní právo. Kdyby nastal jakýkoli problém, využije se zástavy na nemovitost, nemovitost se prodá a naši investoři budou vyplaceni.

Jaká jsou možná rizika?

Může se stát, že partner přestane splácet svůj úvěr. V tento okamžik zahajujeme vymáhání a požadujeme uhrazení veškerých pohledávek. V nejhorším možném případě se může stát, že se nemovitost, na kterou je dané zástavní právo, prodá a my vyplatíme své investory poměrnou částí na základě toho, kolik investovali.

Co se stane po investici?

Vaše investice přispívá k dosažení požadované částky. V okamžiku, kdy je částka vybrána a uběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky. Pokud by nebyla vybrána požadovaná částka, vracíme celý obnos vaší investice zpátky do Investown peněženky.

Co se děje s vybranou částkou?

Jakmile se vybere celá požadovaná částka a doběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky.

Co když budu chtít investici ukončit před uplynutím její celé délky?

V případě, že budete potřebovat investice ukončit předčasně, můžete ji nabídnout dalším uživatelům na Tržišti. Jakýkoliv ověřený uživatel ji od vás může koupit.

Co se stane po uplynutí délky investice?

Po uplynutí délky investice se vám vrátí všechny investované peníze do Investown peněženky, odkud si je buď můžete vybrat na svůj bankovní účet, nebo je znovu investovat do nového projektu.

Přílohy
KIIS
Získat aplikaci zdarma