Zpět
Bankovní úroveň zajištění

Rubikon II – 6. etapa

Záměrem partnera je dokončit rekonstrukci a zařízení interiérů kancelářské budovy Rubikon v Hradci Králové.

Výnos
10,7
% p.a.
Celková hodnota
5,19
mil. Kč
Splatnost
12
měsíců
Proinvestováno
Zajištěno hodnotou
100,93
mil. Kč
LTV
64,4
%
Stav
Proinvestováno
Účel
Ostatní

O projektu

Jedná se o refinancování projektů Rubikon Office a Rubikon Office – 2. etapa, které byly proinvestovány na naší platformě před rokem. Oba projekty najdete v záložce “Partner” dole v sekci “Další projekty na Investownu”. V dozajištění budeme mít rodinný dům v Petrovicích a pozemek v Břeclavi. Důvodem refinancování je časová rezerva, kterou partner potřebuje, aby mohl budovu zkolaudovat a prodat.

Budova se nachází na atraktivním místě, necelý kilometr od centra města na frekventované Pražské třídě, č. p. 691. Objekt má obdélníkový půdorys a jedno podzemní a čtyři nadzemní podlaží. Užitná plocha podlaží je 400 m². Celková užitná plocha činí 1 600 m² + 400 m² suterénních prostor. Na přilehlém parkovišti je cca 40 parkovacích stání.

Budovu koupila společnost Sunner Moore s.r.o. v roce 2015. Byly zde vybudovány úplně nové přípojky vody, kanalizace, elektřiny a teplovodu z EOP. V současné době je kromě již dříve realizovaných přípojek budova uvnitř kompletně renovovaná do stavu „shell & core“ a je připravená pro individuální stavební úpravy nájemců. Každé patro má zatím podobu jednoho velkého prostoru – open space, který je určený k předělení příčkami dle přání nájemců. Kromě příček se bude dodělávat osvětlení, podhledy a podlahové krytiny jako standard. Z čelní strany a z boku je budova zateplená a má novou fasádu. Zbytek fasády, stejně jako zmiňované dodělávky interiérů, jsou součástí rozpočtu k dofinancování.

Společnost Sunner Moore je předběžně dohodnutá s klientem, který bude ve spodních dvou patrech provozovat coworkingové kanceláře, což celkový dojem z budovy posune na vyšší úroveň. Přízemí a první patro budou ve spolupráci s klientem zařízené jako coworkingové kanceláře ve vysokém standardu. Budou plně vybavené, s pracovními a relaxačními zónami, velkou, zařízenou kuchyňkou a stylovými jednacími místnostmi. Se zařízením tohoto druhu má Sunner Moore dlouholeté zkušenosti z pražských projektů pro Scott & Weber.

  • Lokalita: Hradec Králové
  • Partner: Sunner Moore s.r.o.
  • Financování: z prodeje nemovitosti zajišťující úvěr nebo refinancováním z bankovního úvěru
  • LTV: 64,40 %
  • Zajištění: Úvěr v celkové výši 65 000 000 Kč je zajištěn nemovitostí v hodnotě 100 930 000 Kč (LTV 64,40 %). V této etapě vybíráme 5 195 000 Kč
Způsoby zajištění
  1. Zástavní právo na nemovitosti: Zástava 1 – pozemek st. 2744, jehož součástí je administrativní budova č. p. 691 v k. ú. Kukleny, obec Hradec Králové, LV č. 22389. Zástava 2 – Rodinný dům bez nebytových prostor, stavba č. p. 348 (rod. dům), pozemky 121/1, 121/2, 121/3, k. ú. Petrovice, kód k. ú. 732613, LV 47. Zástava 3 – pozemek parc. č. 3338/13 orná půda, LV 3311, k. ú. Břeclav.
  2. Zástavní právo k obchodnímu podílu: Sunner Moore s.r.o., IČ: 02649161 FINIX, SE, IČ: 242 70 997
  3. Osobní ručení: Ing. ONDŘEJ SOBOTKA, dat. nar. 13. ledna 1971
  4. Směnka vystavená partnerem s avalem Ing. ONDŘEJ SOBOTKA, dat. nar. 13. ledna 1971
  5. Notářský zápis s doložkou přímé vykonatelnosti.
Financování projektu

Po úspěšném profinancování projektu má partner 12 měsíců na splacení jistiny úvěru.

Informace o tom, jaké má partner možnosti předčasného splacení úvěru, jsou uvedeny v části D, odrážce d) listu klíčových informací pro investory (KIIS).

Informace ohledně rizikového skóre projektu najdete v Tabulce risk scoringu.

Časté dotazy

Kdy dostanu vyplacený zisk?

První zisk dostanete vyplacený po měsíci od odeslání vybrané částky partnerovi daného projektu a následně každý další měsíc po délku investice, a to vždy ve stejný den.

Je úrok fixní?

Ano, úroková sazba je fixní, tedy neměnná. Věříme, že stabilita portfolia přinese investorům větší jistoty.

Je investice zajištěná nemovitostí?

Ano, investice je zajištěná nemovitostí, na kterou se váže zástavní právo. Kdyby nastal jakýkoli problém, využije se zástavy na nemovitost, nemovitost se prodá a naši investoři budou vyplaceni.

Jaká jsou možná rizika?

Může se stát, že partner přestane splácet svůj úvěr. V tento okamžik zahajujeme vymáhání a požadujeme uhrazení veškerých pohledávek. V nejhorším možném případě se může stát, že se nemovitost, na kterou je dané zástavní právo, prodá a my vyplatíme své investory poměrnou částí na základě toho, kolik investovali.

Co se stane po investici?

Vaše investice přispívá k dosažení požadované částky. V okamžiku, kdy je částka vybrána a uběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky. Pokud by nebyla vybrána požadovaná částka, vracíme celý obnos vaší investice zpátky do Investown peněženky.

Co se děje s vybranou částkou?

Jakmile se vybere celá požadovaná částka a doběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky.

Co když budu chtít investici ukončit před uplynutím její celé délky?

V případě, že budete potřebovat investice ukončit předčasně, můžete ji nabídnout dalším uživatelům na Tržišti. Jakýkoliv ověřený uživatel ji od vás může koupit.

Co se stane po uplynutí délky investice?

Po uplynutí délky investice se vám vrátí všechny investované peníze do Investown peněženky, odkud si je buď můžete vybrat na svůj bankovní účet, nebo je znovu investovat do nového projektu.

Přílohy
KIIS
Získat aplikaci zdarma