Zpět
Bankovní úroveň zajištění

Skydream Hřebenky – 3. tranše (E3)

Cílem projektu je výstavba 4 luxusních bytových jednotek ve velmi lukrativní části Prahy – Na Hřebenkách.

Výnos
10,5
% p.a.
Celková hodnota
2,1
mil. Kč
Splatnost
42
měsíců
Proinvestováno
Zajištěno hodnotou
90,58
mil. Kč
LTV
60
%
Stav
Proinvestováno
Účel
Výstavba

O projektu

🟢 Aktuální stav výstavby. Momentálně je prostavěnost na úrovni 20 % s tím, že zemní práce a zakládání jsou z 75 % dokončeny. Probíhající výstavba bytového domu je ovlivněna umístěním stavby v prudce svažitém terénu a zároveň těsnou blízkostí stávající zástavby. K hloubení výkopu byl nutný několikanásobný dohled geologa. Byla vyhloubena stavební jáma, kterou bylo zapotřebí zajistit záporovými stěnami s rozporem pomocí vodorovných převázek a rohových vzpěr, s kotvením do horninového masivu, aby kotvy nezasahovaly mimo staveniště. Nyní jsou z většiny dohotoveny základy včetně „bílé vany“ a včetně základů pro výtah.

Cílem projektu je výstavba 4 luxusních bytových jednotek ve velmi lukrativní části Prahy – Na Hřebenkách. Partner již vlastní daný pozemek, na kterém nyní bude probíhat výstavba. Veškerá povolení jsou již vydána. Byty budou v luxusním provedení a každý bude mít své vlastní parkovací místo v podzemních garážích, které jsou součástí daného projektu. Dokončení partner plánuje koncem roku 2025, ale protože má již bohaté zkušenosti s tím, že se může cokoliv nenadále přihodit, nechal si prostor v podobě délky daného úvěru. Tak aby bylo vše v pořádku, stejně jako u jiného projektu, který již přes naši platformu realizoval a předčasně splatil.

Způsoby zajištění

Úvěr v celkové výši 3. tranše 11 065 000 Kč je zajištěn nemovitostí v hodnotě 90 585 000 Kč (LTV 60 %). V této etapě 3. tranše vybíráme 2 103 000 Kč

Zajištění:

  1. Zástavní právo na nemovitosti: Zástava 1: pozemek parc. č. 3179/1, k. ú. Smíchov, obec Praha, LV 1586 Zástava 2: jednotka č. 2024/11, vymezená v budově v části obce Karlovy Vary, č. p. 2024, která stojí na pozemku parc. č. 495/2 v katastrálním území Tuhnice, včetně podílu na společných částech nemovitosti o velikosti 485/31643
  2. Zástavní právo k obchodnímu podílu: General Property XII s.r.o. (IČO: 11907444)
  3. Osobní ručení: RADEK HANDLÍŘ, dat. nar. 12. června 1984, SILVIE NEUDERTOVÁ, dat. nar. 15. července 1978, MILAN ZÁDAMSKÝ, dat. nar. 3. listopadu 1973
  4. Notářský zápis s doložkou přímé vykonatelnosti.
Financování projektu

Po úspěšném profinancování projektu má partner 42 měsíců na splacení jistiny úvěru.

Partner bude projekt financovat z prodeje nemovitosti zajišťující úvěr.

Informace o tom, jaké má partner možnosti předčasného splacení úvěru, jsou uvedeny v části D, odrážce d) listu klíčových informací pro investory (KIIS).

Informace ohledně rizikového skóre projektu najdete v Tabulce risk scoringu.

Časté dotazy

Kdy dostanu vyplacený zisk?

První zisk dostanete vyplacený po měsíci od odeslání vybrané částky partnerovi daného projektu a následně každý další měsíc po délku investice, a to vždy ve stejný den.

Je úrok fixní?

Ano, úroková sazba je fixní, tedy neměnná. Věříme, že stabilita portfolia přinese investorům větší jistoty.

Je investice zajištěná nemovitostí?

Ano, investice je zajištěná nemovitostí, na kterou se váže zástavní právo. Kdyby nastal jakýkoli problém, využije se zástavy na nemovitost, nemovitost se prodá a naši investoři budou vyplaceni.

Jaká jsou možná rizika?

Může se stát, že partner přestane splácet svůj úvěr. V tento okamžik zahajujeme vymáhání a požadujeme uhrazení veškerých pohledávek. V nejhorším možném případě se může stát, že se nemovitost, na kterou je dané zástavní právo, prodá a my vyplatíme své investory poměrnou částí na základě toho, kolik investovali.

Co se stane po investici?

Vaše investice přispívá k dosažení požadované částky. V okamžiku, kdy je částka vybrána a uběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky. Pokud by nebyla vybrána požadovaná částka, vracíme celý obnos vaší investice zpátky do Investown peněženky.

Co se děje s vybranou částkou?

Jakmile se vybere celá požadovaná částka a doběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky.

Co když budu chtít investici ukončit před uplynutím její celé délky?

V případě, že budete potřebovat investice ukončit předčasně, můžete ji nabídnout dalším uživatelům na Tržišti. Jakýkoliv ověřený uživatel ji od vás může koupit.

Co se stane po uplynutí délky investice?

Po uplynutí délky investice se vám vrátí všechny investované peníze do Investown peněženky, odkud si je buď můžete vybrat na svůj bankovní účet, nebo je znovu investovat do nového projektu.

Přílohy
KIIS
Získat aplikaci zdarma