Zpět
Bankovní úroveň zajištění

Terasy Březová alej – 1. tranše (E3)

Cílem partnera je přestavba stávající nemovitosti z roku 1925 na 2 bytové domy s 8 bytovými jednotkami, komerčním prostorem, 4 garážovými stáními a sklepy.

Výnos
9,5
% p.a.
Celková hodnota
2,74
mil. Kč
Splatnost
24
měsíců
Proinvestováno
Zajištěno hodnotou
21
mil. Kč
LTV
65
%
Stav
Proinvestováno
Účel
Refinancování

O projektu

V budově A budou byty o dispozicích 2 + 1, 3 + kk a 4 + kk, kavárna v 1. nadzemním podlaží a sklepy v podzemním podlaží. V budově B budou bytové jednotky o dispozicích 3 + 1 a 2 + 1. Obě budovy budou mít 3 nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží.

🟢 Stav k únoru – byly dokončeny demolice a bourací práce včetně odvozu stavební suti. Interiér byl kompletně vyklizen a vybourán včetně podlah a schodiště. Obvodové zdivo zůstalo z velké části zachováno, stejně jako střecha. Jižní obvodová zeď byla nahrazena z velké části novou s použitím cihel značky Porotherm. V rámci hrubé stavby byla rovněž vyhotovena základová deska pro výtah a šachta s chodbou v prvním nadzemním podlaží. Proběhla betonáž základů garáží s opěrnou zdí. Byl dokončen hlavní rozvod odpadního potrubí. Celková prostavěnost byla v únoru na úrovni 31 %.

První tranše projektu bude využita na refinancování stávajícího bankovního úvěru a pokračování ve stavbě.

Způsoby zajištění

Úvěr v celkové výši první tranše 13 650 000 Kč je zajištěn nemovitostí v hodnotě 21 000 000 Kč (LTV 65 %). V této etapě první tranše vybíráme 2 743 000 Kč

Zajištění:

  1. Zástavní právo na nemovitosti: v současném stavu rozestavěná stavba, v budoucím stavu bytové a nebytové jednotky: pozemky parc. č. 622 včetně stavby č. p. 192 a příslušenství (a včetně v budoucnu postavených bytových a nebytových jednotek). Zapsáno na LV 987 v k. ú. Starý Harcov obec Liberec, okres Liberec
  2. Zástavní právo k obchodnímu podílu: ALTO Group s.r.o., IČ: 09989170
  3. Ručení: ALMA ELEKTRO s.r.o. IČO: 25420151
  4. Notářský zápis s doložkou přímé vykonatelnosti.
Financování projektu

Po úspěšném profinancování projektu má partner 24 měsíců na splacení jistiny úvěru.

Partner bude projekt financovat z prodeje nemovitosti zajišťující úvěr nebo refinancováním z bankovního úvěru.

Informace o tom, jaké má partner možnosti předčasného splacení úvěru, jsou uvedeny v části D, odrážce d) listu klíčových informací pro investory (KIIS).

Informace ohledně rizikového skóre projektu najdete v Tabulce risk scoringu.

Časté dotazy

Kdy dostanu vyplacený zisk?

První zisk dostanete vyplacený po měsíci od odeslání vybrané částky partnerovi daného projektu a následně každý další měsíc po délku investice, a to vždy ve stejný den.

Je úrok fixní?

Ano, úroková sazba je fixní, tedy neměnná. Věříme, že stabilita portfolia přinese investorům větší jistoty.

Je investice zajištěná nemovitostí?

Ano, investice je zajištěná nemovitostí, na kterou se váže zástavní právo. Kdyby nastal jakýkoli problém, využije se zástavy na nemovitost, nemovitost se prodá a naši investoři budou vyplaceni.

Jaká jsou možná rizika?

Může se stát, že partner přestane splácet svůj úvěr. V tento okamžik zahajujeme vymáhání a požadujeme uhrazení veškerých pohledávek. V nejhorším možném případě se může stát, že se nemovitost, na kterou je dané zástavní právo, prodá a my vyplatíme své investory poměrnou částí na základě toho, kolik investovali.

Co se stane po investici?

Vaše investice přispívá k dosažení požadované částky. V okamžiku, kdy je částka vybrána a uběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky. Pokud by nebyla vybrána požadovaná částka, vracíme celý obnos vaší investice zpátky do Investown peněženky.

Co se děje s vybranou částkou?

Jakmile se vybere celá požadovaná částka a doběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky.

Co když budu chtít investici ukončit před uplynutím její celé délky?

V případě, že budete potřebovat investice ukončit předčasně, můžete ji nabídnout dalším uživatelům na Tržišti. Jakýkoliv ověřený uživatel ji od vás může koupit.

Co se stane po uplynutí délky investice?

Po uplynutí délky investice se vám vrátí všechny investované peníze do Investown peněženky, odkud si je buď můžete vybrat na svůj bankovní účet, nebo je znovu investovat do nového projektu.

Přílohy
KIIS
Získat aplikaci zdarma