Zpět
Bankovní úroveň zajištění

Zámek Bezno – 1. etapa

Cílem partnera je rekonstrukce 9 bytů v bývalých kasárnech, která se nachází v areálu zámku v Beznu.

Výnos
10,5
% p.a.
Celková hodnota
11,55
mil. Kč
Splatnost
24
měsíců
Proinvestováno
Zajištěno hodnotou
42,31
mil. Kč
LTV
65
%
Stav
Proinvestováno
Účel
Ostatní

O projektu

Budova se třemi nadzemními podlažími je umístěna na jihovýchodním okraji areálu. Během 20. století prošla kasárna adaptací na bytový dům s drobnými stavebními úpravami. V rámci probíhající rekonstrukce již byl zrekonstruován dřevěný krov, provedené nové bednění s hydroizolací, nově vyzděny části komínu. Také byly změněny dělící příčky v dispozici bytů a provedeny hrubé rozvody elektřiny.

Součástí areálu jsou, kromě hlavního barokního zámku, 2 rodinné domy, bytový dům, truhlárna, budova řemesel, kravín, kovárna a špejchar. Zámecká zahrada je umístěna za hlavní budovou zámku.

Během rekonstrukce 9 bytových jednotek se plánuje: dokončení rozpracované skladby střechy, výměna oken za plastová, která se po dvou letech nahradí finálními dřevěnými špaletovými okny s izolačním dvojsklem, instalace rozvodů vodovodu, kanalizace a topení, provedení optického internetového kabelu, dokončení omítek stěn atd. Odvětrání koupelen bude zaústěno do původních neužívaných komínových těles.

Následně budou provedeny rekonstrukční práce v interiérech. Stěny a podlahy v koupelnách budou obloženy keramickými obklady a dlažbou v retro stylu. Podlahové krytiny v ostatních místnostech budou vlysové, prkenné nebo rovněž z keramické dlažby (na chodbě). V koupelnách budou standardní zařizovací předměty (klozet, umyvadla, sprchový kout) české a německé výroby a sprchové a vodovodní baterie značky Slezák RAV CZ. Dveře v obytných místnostech budou masivní kazetové (od značky Porta Doors), vsazené do masivní obložkové zárubně. V bytech budou dále namontovány kuchyňské linky značky Möbelix. Půdní prostor bude rozdělen lehkými příčkami s vnitřní akustickou izolací na 2 samostatné byty nadstandardní velikosti.

Finanční prostředky budou použity na refinancování stávajícího věřitele a rekonstrukci 9 bytových jednotek.

Spoludlužníkem je Soukromý svěřenský fond De Bären, rozrod J.O.D.

  • Lokalita: Bezno
  • Partner: Obytný dům Ploužnice 1, čp. 385, s.r.o.
  • Financování: z prodeje nemovitosti zajišťující úvěr nebo refinancováním z bankovního úvěru
  • LTV: 65 %
  • Zajištění: Úvěr v celkové výši 27 501 000 Kč je zajištěn nemovitostí v hodnotě 42 310 000 Kč (LTV 65 %). V této etapě vybíráme 11 551 000 Kč
Způsoby zajištění
  1. Zástavní právo na nemovitosti: Pozemek parc. č. st. 1 (součástí je stavba: Bezno, č. p. 26, bydlení), st. 2 (součástí je stavba: Bezno, č. p. 27, rod. dům), st. 3 (součástí je stavba: Bezno, č. p. 25, rod. dům), st. 4, st. 5/1 (součástí je stavba: bez čp/če, obč. vyb), st. 5/2 (součástí je stavba: Bezno, č. p. 141, bydlení), st. 5/3 (součástí je stavba: bez čp/če, obč. vyb), 1/1, 2, 3/1, 3/2, 697, 1109, 1145, 1156, 1217, vše zapsané na LV 566, k. ú. Bezno. (Info pro legal: Všechny pozemky na LV, včetně staveb, které jsou jejich součástmi. Zapsáno na LV 566 v k. ú. Bezno, obec Bezno, okres Mladá Boleslav). Zástavní právo na nemovitosti druhé v pořadí po zástavě Investown po úvěru Eckelt Petr IČ: 04416490. Bytová jednotka č. 290/602 vymezená v budově Zábrdovice č. p. 290, včetně podílu 708/19512 na společných částech domu a pozemků parc. č. 73/6, 74/1 a 74/4. Zapsáno na LV 3213 v k. ú. Zábrdovice, obec Brno, okres Brno-město. Bytová jednotka č. 287/413 vymezená v budově Zábrdovice č. p. 287, včetně podílu 662/16932 na společných částech domu a pozemku parc. č. 73/1, zapsáno na LV 3239 v k. ú. Zábrdovice, obec Brno, okres Brno-město. Bytová jednotka č. 287/433 vymezená v budově Zábrdovice č. p. 287, včetně podílu 537/16932 na společných částech domu a pozemku parc. č. 73/1, zapsáno na LV 3239 v k. ú. Zábrdovice, obec Brno, okres Brno-město. Bytová jednotka č. 287/461 vymezená v budově Zábrdovice č. p. 287, včetně podílu 891/16932 na společných částech domu a pozemku parc. č. 73/1, zapsáno na LV 3239 v k.ú. Zábrdovice, obec Brno, okres Brno-město. Bytová jednotka č. 287/462 vymezená v budově Zábrdovice č. p. 287, včetně podílu 624/16932 na společných částech domu a pozemku parc. č. 73/1, zapsáno na LV 3239 v k. ú. Zábrdovice, obec Brno, okres Brno-město. Bytová jednotka č. 287/463 vymezená v budově Zábrdovice č. p. 287, včetně podílu 1172/16932 na společných částech domu a pozemku parc. č. 73/1, zapsáno na LV 3239 v k. ú. Zábrdovice, obec Brno, okres Brno-město.
  2. Zástavní právo k obchodnímu podílu: Obytný dům Ploužnice 1, čp. 385, s.r.o., IČ: 09355481
  3. Osobní ručení: PETR ECKELT, dat. nar. 16. ledna 1967
  4. Notářský zápis s doložkou přímé vykonatelnosti.
Financování projektu

Po úspěšném profinancování projektu má partner 24 měsíců na splacení jistiny úvěru.

Informace o tom, jaké má partner možnosti předčasného splacení úvěru, jsou uvedeny v části D, odrážce d) listu klíčových informací pro investory (KIIS).

Informace ohledně rizikového skóre projektu najdete v Tabulce risk scoringu.

Časté dotazy

Kdy dostanu vyplacený zisk?

První zisk dostanete vyplacený po měsíci od odeslání vybrané částky partnerovi daného projektu a následně každý další měsíc po délku investice, a to vždy ve stejný den.

Je úrok fixní?

Ano, úroková sazba je fixní, tedy neměnná. Věříme, že stabilita portfolia přinese investorům větší jistoty.

Je investice zajištěná nemovitostí?

Ano, investice je zajištěná nemovitostí, na kterou se váže zástavní právo. Kdyby nastal jakýkoli problém, využije se zástavy na nemovitost, nemovitost se prodá a naši investoři budou vyplaceni.

Jaká jsou možná rizika?

Může se stát, že partner přestane splácet svůj úvěr. V tento okamžik zahajujeme vymáhání a požadujeme uhrazení veškerých pohledávek. V nejhorším možném případě se může stát, že se nemovitost, na kterou je dané zástavní právo, prodá a my vyplatíme své investory poměrnou částí na základě toho, kolik investovali.

Co se stane po investici?

Vaše investice přispívá k dosažení požadované částky. V okamžiku, kdy je částka vybrána a uběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky. Pokud by nebyla vybrána požadovaná částka, vracíme celý obnos vaší investice zpátky do Investown peněženky.

Co se děje s vybranou částkou?

Jakmile se vybere celá požadovaná částka a doběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky.

Co když budu chtít investici ukončit před uplynutím její celé délky?

V případě, že budete potřebovat investice ukončit předčasně, můžete ji nabídnout dalším uživatelům na Tržišti. Jakýkoliv ověřený uživatel ji od vás může koupit.

Co se stane po uplynutí délky investice?

Po uplynutí délky investice se vám vrátí všechny investované peníze do Investown peněženky, odkud si je buď můžete vybrat na svůj bankovní účet, nebo je znovu investovat do nového projektu.

Přílohy
KIIS
Získat aplikaci zdarma