Etapa versus tranše – jak na Investownu dělíme projekty?

Velká část investičních příležitostí na Investownu je označena pojmem etapa nebo tranše. Co tato označení znamenají a jaké jsou jejich výhody? Přečtěte si, jak fungují a jaký je mezi nimi rozdíl.

Aby mohly vznikat skutečně zajímavé developerské projekty, které ve spolupráci s Investownem chtějí k životu přivést naši partneři, a aby investoři získali výnosy z investic co nejrychleji, dělíme některé projekty na tzv. tranše či etapy.

Co znamená tranše?

Tranše (z francouzského tranche, které znamená „plátek“) je ve finančnictví splátka dluhu nebo jedna z částí, po kterých se emise uvádí na kapitálový trh. Může jít o vládní nebo jiné cenné papíry.

Co znamenají tranše na Investownu:

V případě, že žadatel o úvěr (partner) nemá dostatečně velkou zástavu na to, aby si mohl od Investownu půjčit na celý projekt najednou, umožňujeme mu projekt (stavbu) rozdělit do tranší. 

Tranše na Investownu je fáze projektu, která značí jeho chronologický vývoj. Až potom, co je dosažena cílová částka u první tranše, je otevřena tranše druhá, po získání cílové částky u druhé tranše je otevřena tranše třetí a tak dále – až do profinancování celého projektu. Tranše na sebe tedy chronologicky navazují a každá další je podmíněna tou předchozí. 

Jednotlivé tranše vytváříme na základě výše zástavy partnera – každá tranše odpovídá výši jeho aktuální zástavy. Co to znamená? Pokud partner nedisponuje částkou, kterou by mohl zastavit (zajistit) celý projekt, rozdělíme pro něj projekt na víc částí a půjčíme mu jen takovou částku, kterou aktuálně dokáže zajistit zástavou v dostatečné hodnotě. Až získá finance na další zástavu, půjčí si od nás peníze na další fázi projektu – druhou tranši. Tranše pokračují až do té doby, než investoři naplní cílovou částku celého projektu. 

Na každou jednotlivou tranši dostane partner půjčenou pouze takovou sumu, kterou je schopen zajistit. Díky tomu jsou peníze investorů vždy v bezpečí.

V praxi tranše fungují následovně:

Na Investown se obrátí žadatel o financování, který má projekt o celkové hodnotě 55 milionů korun. 
Jako zástavu (zajištění) má ale k dispozici pouze nemovitost o hodnotě 10 milionů korun. 
Analytici rizik Investownu projdou veškerou dokumentaci k projektu. Potom, co analýzu dokončí a vyhodnotí projekt jako bezpečný, stanoví, jakou částku můžeme žadateli v první fázi poskytnout (vzhledem k zástavě o hodnotě 10 milionů korun) a na kolik fází bude potřeba projekt rozdělit.
První fázi – tranši – otevřeme na platformě pro investory.
Jakmile se vybere cílová částka této fáze, zprocesujeme úročení, začneme investorům vyplácet výnosy a poskytneme žadateli první část financí.
Poté, co žadateli poskytneme první část financí (8 milionů korun), pustí se do práce na dané fázi projektu (např. do stavby základové desky domu). Po dokončení této fáze se jeho nemovitost zhodnotí na vyšší částku a tím získá finance na další fázi – tranši.
Otevřeme další tranši investorům.
Projekt postupně pokračuje dál, než žadatel (partner) získá finance na celý projekt.

Jaké jsou výhody tranší pro investory?

Dělení projektů na tranše je výhodné nejen pro žadatele o úvěr (partnery), ale také pro investory, kteří díky nižším cílovým částkám získají výnosy z investic nadstandardně rychle.

Co znamená etapa?

Etapa (z francouzského étape) je pevně ohraničené období, vývojová fáze.

Co znamená etapa na Investownu:
Etapa je část projektu, která neznačí jeho chronologický vývoj. Jinými slovy, jednotlivé etapy nejsou řazené postupně podle toho, jak probíhá realizace projektu. Celý projekt, který je dělený na etapy, má jen jednu zástavu.

Jednotlivé etapy nevytváříme na základě výše zástavy partnera. Projekt může být podle velikosti rozdělen na libovolné množství menších částí – etap. Jakýkoliv projekt dělený na etapy má zpravidla jen jednu zástavu (nemovitost), jejíž celková výše je vždy uvedena v detailu projektu společně s dalším výčtem etap. Tato zástava zajišťuje celý projekt.

Etap může být na platformě otevřených k investování víc najednou bez ohledu na pořadí. Každou jednotlivou etapu po vybrání cílové částky okamžitě zpracujeme a v průměru do dvou týdnů z ní investorům začnou chodit výnosy (bez ohledu na to, zda se u ostatních etap požadovaná částka ještě vybírá).

Jaké jsou výhody etap pro investory?

Výhodou etap pro investory je nižší cílová částka projektu, rychlejší proinvestování a následně rychlejší vyplacení výnosů.

Díky rozdělení velkého projektu (např. v hodnotě 100 mil. Kč) na menší části se rychleji vyberou cílové částky a investoři získají výnosy z investic mnohem rychleji, než kdyby museli proinvestovat celkovou částku projektu. 

O efektivitě tohoto způsobu financování svědčí například rychlost financování projektu Nový cukrovar Cerhenice:

  • První etapa projektu Nový cukrovar Cerhenice byla profinancována za neuvěřitelných 50 minut (na jiných platformách se cílové částky plní v rámci týdnů až měsíců). 
  • Celý projekt (10 etap) za 63 milionů korun byl vybrán za 8 dní

Aby mohly vznikat skutečně zajímavé developerské projekty, které ve spolupráci s Investownem chtějí k životu přivést naši partneři, a aby investoři získali výnosy z investic co nejrychleji, dělíme některé projekty na tzv. tranše či etapy.

Co znamená tranše?

Tranše (z francouzského tranche, které znamená „plátek“) je ve finančnictví splátka dluhu nebo jedna z částí, po kterých se emise uvádí na kapitálový trh. Může jít o vládní nebo jiné cenné papíry.

Co znamenají tranše na Investownu:

V případě, že žadatel o úvěr (partner) nemá dostatečně velkou zástavu na to, aby si mohl od Investownu půjčit na celý projekt najednou, umožňujeme mu projekt (stavbu) rozdělit do tranší. 

Tranše na Investownu je fáze projektu, která značí jeho chronologický vývoj. Až potom, co je dosažena cílová částka u první tranše, je otevřena tranše druhá, po získání cílové částky u druhé tranše je otevřena tranše třetí a tak dále – až do profinancování celého projektu. Tranše na sebe tedy chronologicky navazují a každá další je podmíněna tou předchozí. 

Jednotlivé tranše vytváříme na základě výše zástavy partnera – každá tranše odpovídá výši jeho aktuální zástavy. Co to znamená? Pokud partner nedisponuje částkou, kterou by mohl zastavit (zajistit) celý projekt, rozdělíme pro něj projekt na víc částí a půjčíme mu jen takovou částku, kterou aktuálně dokáže zajistit zástavou v dostatečné hodnotě. Až získá finance na další zástavu, půjčí si od nás peníze na další fázi projektu – druhou tranši. Tranše pokračují až do té doby, než investoři naplní cílovou částku celého projektu. 

Na každou jednotlivou tranši dostane partner půjčenou pouze takovou sumu, kterou je schopen zajistit. Díky tomu jsou peníze investorů vždy v bezpečí.

V praxi tranše fungují následovně:

Na Investown se obrátí žadatel o financování, který má projekt o celkové hodnotě 55 milionů korun. 
Jako zástavu (zajištění) má ale k dispozici pouze nemovitost o hodnotě 10 milionů korun. 
Analytici rizik Investownu projdou veškerou dokumentaci k projektu. Potom, co analýzu dokončí a vyhodnotí projekt jako bezpečný, stanoví, jakou částku můžeme žadateli v první fázi poskytnout (vzhledem k zástavě o hodnotě 10 milionů korun) a na kolik fází bude potřeba projekt rozdělit.
První fázi – tranši – otevřeme na platformě pro investory.
Jakmile se vybere cílová částka této fáze, zprocesujeme úročení, začneme investorům vyplácet výnosy a poskytneme žadateli první část financí.
Poté, co žadateli poskytneme první část financí (8 milionů korun), pustí se do práce na dané fázi projektu (např. do stavby základové desky domu). Po dokončení této fáze se jeho nemovitost zhodnotí na vyšší částku a tím získá finance na další fázi – tranši.
Otevřeme další tranši investorům.
Projekt postupně pokračuje dál, než žadatel (partner) získá finance na celý projekt.

Jaké jsou výhody tranší pro investory?

Dělení projektů na tranše je výhodné nejen pro žadatele o úvěr (partnery), ale také pro investory, kteří díky nižším cílovým částkám získají výnosy z investic nadstandardně rychle.

Co znamená etapa?

Etapa (z francouzského étape) je pevně ohraničené období, vývojová fáze.

Co znamená etapa na Investownu:
Etapa je část projektu, která neznačí jeho chronologický vývoj. Jinými slovy, jednotlivé etapy nejsou řazené postupně podle toho, jak probíhá realizace projektu. Celý projekt, který je dělený na etapy, má jen jednu zástavu.

Jednotlivé etapy nevytváříme na základě výše zástavy partnera. Projekt může být podle velikosti rozdělen na libovolné množství menších částí – etap. Jakýkoliv projekt dělený na etapy má zpravidla jen jednu zástavu (nemovitost), jejíž celková výše je vždy uvedena v detailu projektu společně s dalším výčtem etap. Tato zástava zajišťuje celý projekt.

Etap může být na platformě otevřených k investování víc najednou bez ohledu na pořadí. Každou jednotlivou etapu po vybrání cílové částky okamžitě zpracujeme a v průměru do dvou týdnů z ní investorům začnou chodit výnosy (bez ohledu na to, zda se u ostatních etap požadovaná částka ještě vybírá).

Jaké jsou výhody etap pro investory?

Výhodou etap pro investory je nižší cílová částka projektu, rychlejší proinvestování a následně rychlejší vyplacení výnosů.

Díky rozdělení velkého projektu (např. v hodnotě 100 mil. Kč) na menší části se rychleji vyberou cílové částky a investoři získají výnosy z investic mnohem rychleji, než kdyby museli proinvestovat celkovou částku projektu. 

O efektivitě tohoto způsobu financování svědčí například rychlost financování projektu Nový cukrovar Cerhenice:

  • První etapa projektu Nový cukrovar Cerhenice byla profinancována za neuvěřitelných 50 minut (na jiných platformách se cílové částky plní v rámci týdnů až měsíců). 
  • Celý projekt (10 etap) za 63 milionů korun byl vybrán za 8 dní

Více ke čtení

Získat aplikaci zdarma