Investiční riziko – co obnáší a jak ho minimalizovat?

Určitá míra rizika je spojená s každou investicí. Benjamin Graham – autor investiční „bible“ Inteligentní investor a mentor Warrena Buffetta – řekl, že úspěšné investování není o vyhýbání se riziku, ale o jeho řízení. Graham měl pravdu. Přečtěte si, jaké existují typy rizika a jak s rizikem pracovat na Investownu.

Výraz „riziko“ má negativní konotaci a většina lidí s ním (obzvlášť co se financí týče) nechce mít nic společného. (Pochopitelně.) Ve světě investování je však riziko neoddělitelnou, a dokonce kýženou součástí investičního procesu. Toto tzv. investiční riziko se dělí podle úrovní, a to na: 

 • nízké (například v případě státních dluhopisů v ekonomicky a geopoliticky stabilních zemích),
 • vyšší (třeba u ETF),
 • vysoké (při investicích do jednotlivých akcií nebo komodit),
 • extrémní (při spekulativních investicích například do Bitcoinu nebo alternativních kryptoměn).

Definice řízení rizik

Identifikace, analýza a akceptace nebo rozhodnutí o zmírnění potenciální ztráty investovaných financí s ohledem na investiční cíle.

U investování platí, že vyšší riziko může znamenat vyšší potenciální výnos. Vysoké riziko tak nemusí být vždy nutně špatné ani nežádoucí, pokud se investor vědomě rozhodne, že jej podstoupí (například tak, že vloží 5 % svého investičního portfolia do spekulativní investice). Záleží ale také na jeho investičních cílech, jejich závažnosti a dlouhodobosti.

Jaké jsou základní typy rizika a jak je můžete řídit na Investownu


Tržní riziko

Tržní riziko se odvíjí od makroekonomického prostředí. Mezi zdroje tržního rizika patří například recese, politické převraty, razantní změny úrokových sazeb, přírodní katastrofy, teroristické útoky a další vlivy. Systematické neboli tržní riziko má tendenci ovlivňovat celý trh současně a projevuje se výkyvy tržních cen – tzv. volatilitou.


Jak pracovat s tržním rizikem na Investownu

Tržní riziko nehraje při investicích na Investownu velkou roli, protože neinvestujete do firmy jako takové (nekupujete si podíl), ale investujete do financování (v podstatě společnosti prostřednictvím Investownu poskytujete úvěr). Hodnota firmy tak nemá vliv na váš výnos. Ten je fixní a daný úrokem úvěru.

Průměrný výnos investic na Investownu v současné době překonává výnosy jiných aktiv, jako jsou zlato nebo akcie.

Crowdfundingové investice jsou strategickým způsobem, jak portfolio diverzifikovat a chránit ho právě před tržním rizikem.

Kreditní riziko

Při investování do úvěrů je největším rizikem to, že se dlužník dostane do platební neschopnosti a vy jako investor neobdržíte zisky nebo v horším případě přijdete o celou původní investici. Investování do konkrétních firem proto vyžaduje sofistikované a komplexní postupy a precizně provedenou tzv. due diligence (účetní, daňové, ekonomické a další prověření společnosti).


Jak pracovat s kreditním rizikem na Investownu

Všechny firmy, do jejichž projektů lze na Investownu investovat, prověřuje naše oddělení risk managementu s dlouholetou expertizou ve finančním a stavebním sektoru. Proces prověření má několik fází a na platformu se dostanou pouze prověřené, kvalitní projekty.

Navíc je každá investice zajištěna nemovitostí – kdyby se náhodou partner dostal do platební neschopnosti, bude prodána nemovitost a vyplaceny původní investice. U každé investiční příležitosti proto investoři vidí hodnotu LTV (loan to value), tedy poměr hodnoty úvěru k hodnotě nemovitosti. Ta nesmí překročit 80 %, čímž se minimalizuje riziko případného poklesu ceny nemovitosti.


Měnové riziko 

Pokud investor investuje v různých měnách (například v dolarech nebo eurech), existuje riziko znehodnocení investice jen na základě kolísání směnného kurzu vůči jeho domácí měně.


Jak pracovat s měnovým rizikem na Investownu

Ani měnové riziko na Investownu nehrozí, protože všechny investice i vyplácení zisků probíhají v českých korunách.


Riziko nízké likvidity

Tržní likvidita označuje rychlost a snadnost procesu proměny investice na hotovost, se kterou můžete disponovat. Riziko nízké likvidity je důležité především ve chvíli, kdy investujete krátkodobě a víte, že v blízké budoucnosti budete investici vybírat (například na stavbu domu).

 • Mezi nejlikvidnější investice patří v současnosti například veřejně obchodovatelné akcie, které můžete prostřednictvím online brokerů prodat prakticky okamžitě.
 • Málo likvidní investicí jsou pak například umělecká díla, pro která někdy musíte dlouho hledat kupce.

Jak minimalizovat investiční riziko


Diverzifikujte

Základní a nejúčinnější strategií minimalizace rizika je diverzifikace. Dobře diverzifikované portfolio se skládá z různých typů aktiv v různých regionech a podnikatelských odvětvích. Součástí takového portfolia jsou jak rizikovější aktiva, tak konzervativnější produkty. 

Pamatujte, že diverzifikace nezajistí nulové riziko ani nejvyšší možné výnosy, ale minimalizuje riziko ztráty. O základech diverzifikace portfolia si můžete přečíst náš článek na blogu.


Investujte dlouhodobě a nastavte si cíle

Pokud investujete dlouhodobě, s investičním horizontem 10 let a více, vaše šance na kladný výnos se razantně zvyšuje. Lze s relativním klidem ignorovat výkyvy na trzích, krátkodobě zvýšenou inflaci nebo nestabilní geopolitickou situaci, jelikož je v centru vašeho zájmu pouze dlouhodobý výsledek (za 10, ale ideálně třeba za 20 či 30 let).

Důležitost investičního horizontu dobře ilustruje například vývoj známého indexu S&P 500. 

 • Kdybyste do něj investovali na začátku roku 2007 a svou investici vybrali v prosinci 2008, přišli byste přibližně o 57 % investované částky.
 • Kdybyste své peníze nechali investované v indexu a vybrali je až na konci roku 2019, zhodnotili byste svou investici více než dvojnásobně.

Co si z toho vzít? Spíše než denní nebo měsíční výnosy je strategické sledovat dlouhodobý investiční horizont. Zaměřte se na růstový potenciál svých investic, nastavte si investiční cíle a využívejte složeného úročení (reinvestujte výnosy). Ve světě financí totiž strategie vítězí nad intuicí.

Výraz „riziko“ má negativní konotaci a většina lidí s ním (obzvlášť co se financí týče) nechce mít nic společného. (Pochopitelně.) Ve světě investování je však riziko neoddělitelnou, a dokonce kýženou součástí investičního procesu. Toto tzv. investiční riziko se dělí podle úrovní, a to na: 

 • nízké (například v případě státních dluhopisů v ekonomicky a geopoliticky stabilních zemích),
 • vyšší (třeba u ETF),
 • vysoké (při investicích do jednotlivých akcií nebo komodit),
 • extrémní (při spekulativních investicích například do Bitcoinu nebo alternativních kryptoměn).

Definice řízení rizik

Identifikace, analýza a akceptace nebo rozhodnutí o zmírnění potenciální ztráty investovaných financí s ohledem na investiční cíle.

U investování platí, že vyšší riziko může znamenat vyšší potenciální výnos. Vysoké riziko tak nemusí být vždy nutně špatné ani nežádoucí, pokud se investor vědomě rozhodne, že jej podstoupí (například tak, že vloží 5 % svého investičního portfolia do spekulativní investice). Záleží ale také na jeho investičních cílech, jejich závažnosti a dlouhodobosti.

Jaké jsou základní typy rizika a jak je můžete řídit na Investownu


Tržní riziko

Tržní riziko se odvíjí od makroekonomického prostředí. Mezi zdroje tržního rizika patří například recese, politické převraty, razantní změny úrokových sazeb, přírodní katastrofy, teroristické útoky a další vlivy. Systematické neboli tržní riziko má tendenci ovlivňovat celý trh současně a projevuje se výkyvy tržních cen – tzv. volatilitou.


Jak pracovat s tržním rizikem na Investownu

Tržní riziko nehraje při investicích na Investownu velkou roli, protože neinvestujete do firmy jako takové (nekupujete si podíl), ale investujete do financování (v podstatě společnosti prostřednictvím Investownu poskytujete úvěr). Hodnota firmy tak nemá vliv na váš výnos. Ten je fixní a daný úrokem úvěru.

Průměrný výnos investic na Investownu v současné době překonává výnosy jiných aktiv, jako jsou zlato nebo akcie.

Crowdfundingové investice jsou strategickým způsobem, jak portfolio diverzifikovat a chránit ho právě před tržním rizikem.

Kreditní riziko

Při investování do úvěrů je největším rizikem to, že se dlužník dostane do platební neschopnosti a vy jako investor neobdržíte zisky nebo v horším případě přijdete o celou původní investici. Investování do konkrétních firem proto vyžaduje sofistikované a komplexní postupy a precizně provedenou tzv. due diligence (účetní, daňové, ekonomické a další prověření společnosti).


Jak pracovat s kreditním rizikem na Investownu

Všechny firmy, do jejichž projektů lze na Investownu investovat, prověřuje naše oddělení risk managementu s dlouholetou expertizou ve finančním a stavebním sektoru. Proces prověření má několik fází a na platformu se dostanou pouze prověřené, kvalitní projekty.

Navíc je každá investice zajištěna nemovitostí – kdyby se náhodou partner dostal do platební neschopnosti, bude prodána nemovitost a vyplaceny původní investice. U každé investiční příležitosti proto investoři vidí hodnotu LTV (loan to value), tedy poměr hodnoty úvěru k hodnotě nemovitosti. Ta nesmí překročit 80 %, čímž se minimalizuje riziko případného poklesu ceny nemovitosti.


Měnové riziko 

Pokud investor investuje v různých měnách (například v dolarech nebo eurech), existuje riziko znehodnocení investice jen na základě kolísání směnného kurzu vůči jeho domácí měně.


Jak pracovat s měnovým rizikem na Investownu

Ani měnové riziko na Investownu nehrozí, protože všechny investice i vyplácení zisků probíhají v českých korunách.


Riziko nízké likvidity

Tržní likvidita označuje rychlost a snadnost procesu proměny investice na hotovost, se kterou můžete disponovat. Riziko nízké likvidity je důležité především ve chvíli, kdy investujete krátkodobě a víte, že v blízké budoucnosti budete investici vybírat (například na stavbu domu).

 • Mezi nejlikvidnější investice patří v současnosti například veřejně obchodovatelné akcie, které můžete prostřednictvím online brokerů prodat prakticky okamžitě.
 • Málo likvidní investicí jsou pak například umělecká díla, pro která někdy musíte dlouho hledat kupce.

Jak minimalizovat investiční riziko


Diverzifikujte

Základní a nejúčinnější strategií minimalizace rizika je diverzifikace. Dobře diverzifikované portfolio se skládá z různých typů aktiv v různých regionech a podnikatelských odvětvích. Součástí takového portfolia jsou jak rizikovější aktiva, tak konzervativnější produkty. 

Pamatujte, že diverzifikace nezajistí nulové riziko ani nejvyšší možné výnosy, ale minimalizuje riziko ztráty. O základech diverzifikace portfolia si můžete přečíst náš článek na blogu.


Investujte dlouhodobě a nastavte si cíle

Pokud investujete dlouhodobě, s investičním horizontem 10 let a více, vaše šance na kladný výnos se razantně zvyšuje. Lze s relativním klidem ignorovat výkyvy na trzích, krátkodobě zvýšenou inflaci nebo nestabilní geopolitickou situaci, jelikož je v centru vašeho zájmu pouze dlouhodobý výsledek (za 10, ale ideálně třeba za 20 či 30 let).

Důležitost investičního horizontu dobře ilustruje například vývoj známého indexu S&P 500. 

 • Kdybyste do něj investovali na začátku roku 2007 a svou investici vybrali v prosinci 2008, přišli byste přibližně o 57 % investované částky.
 • Kdybyste své peníze nechali investované v indexu a vybrali je až na konci roku 2019, zhodnotili byste svou investici více než dvojnásobně.

Co si z toho vzít? Spíše než denní nebo měsíční výnosy je strategické sledovat dlouhodobý investiční horizont. Zaměřte se na růstový potenciál svých investic, nastavte si investiční cíle a využívejte složeného úročení (reinvestujte výnosy). Ve světě financí totiž strategie vítězí nad intuicí.

Více ke čtení

Získat aplikaci zdarma