Jak fungují investice s fixním výnosem a proč jsou výhodné?

Řáda investorů chce předem vědět, kolik peněz jim investice vydělají. Právě proto existuje investování s fixním úrokem. Přečtěte si, jaké jsou jeho výhody nebo v čem se liší od investování s proměnlivým výnosem.

(Tento článek NENÍ finančním poradenstvím)

Co je investování s pevným výnosem?

Do investování není nutné vstupovat s obavami, jestli nakonec přinese zisk. Jak je to možné? Díky investicím s fixním výnosem, které jsou ideální především pro investory preferující nižší riziko a dlouhodobě předvídatelný příjem.

U investic s pevným výnosem je vždy předem stanovený úrok, jehož výši neovlivňuje tržní výkonnost aktiva ani jiné faktory. Zjednodušeně řečeno: investor dostane sjednaný výnos z investice, ať se děje, co se děje. I když tržní cena aktiva klesne či vzroste o desítky procent, úrok zůstává neměnný. 

Investor pak výnos z investic dostává v pravidelných intervalech, a to po celou dobu investice. Například u projektů na Investownu je investiční období 12–18 měsíců, přičemž investor výnos obdrží každý měsíc.

U investic s pevným výnosem je vždy předem stanovený úrok, jehož výši neovlivňuje výkonnost aktiva ani jiné faktory.

Investování do aktiv s fixním zhodnocením vypadá ve zkratce takto:

  1. Emitent na trhu zveřejní investici, například v podobě úvěru zajištěného nemovitostí nebo dluhopisů. V informacích o investici uvede, kolik činí její výnos (% p.a.) a jak často bude investorovi vyplácen.
  2. V průběhu investice investor pravidelně dostává sjednaný úrok.
  3. Po skončení investice investor obdrží zpátky původně investovanou částku.
Jako emitent se označuje jakýkoliv subjekt, který vydává finanční produkty (typicky cenné papíry) určené k investování. Získané peníze od investorů emitent zpravidla používá pro financování svých dalších aktivit.

Jaké jsou výhody investic s pevným úrokem?

Investice s pevně daným úrokem dávají investorovi už od začátku vysokou míru jistoty a předvídatelnosti příjmů, v případě investic s proměnlivým úrokem je situace opačná. Výnos se u nich odvíjí od výkonnosti aktiva nebo aktuální situace na trhu, případně v celé ekonomice. 

Investor tak u investic s proměnlivým výnosem nemá předem garantovaný zisk ani jeho výši a v případě nepříznivého vývoje může skončit i ve ztrátě. Typickým příkladem aktiv s nejistým výnosem jsou akcie, kryptoměny nebo komodity jako zlato a stříbro.

Právě pravidelný a předvídatelný příjem je důvodem, proč se investice s fixním zhodnocením nejvíc vyplatí u dlouhodobých investic, například v délce 24–36 měsíců. Investor po celou dobu dostává pevně stanovený úrok a nemusí řešit tržní výkyvy, zároveň podstupuje jen minimální riziko. 

Velkou výhodou pevných výnosů je také úspora času, protože investor nemusí několikrát denně kontrolovat, jak se jeho investici daří.

Právě pravidelný a předvídatelný příjem je důvodem, proč se investice s fixním zhodnocením nejvíc vyplatí u dlouhodobých investic.

Fixní zhodnocení přináší všechny projekty na Investownu

Protože je pevný výnos dlouhodobě výhodný a poskytuje investorům stabilitu příjmů i klid na duši, nabízíme ho na Investownu u všech investičních příležitostí. Kromě výše fixního výnosu investoři předem znají i splatnost investice, takže vědí, po jak dlouhou dobu budou úrok pobírat.

Investice do nemovitostí na Investownu přináší fixní zhodnocení až 10,5 % ročně.

Atraktivní projekt s fixním úrokem a s pevným výnosem 10,1 %

Aktuálně investoři na Investownu zhodnocují své peníze mimo jiné v rámci atraktivního nemovitostního projektu Rezidence Tři Dvory od významné investiční skupiny DRFG, investic jim přinese fixní výnos 10,1 % ročně

Jedná se o investici se splatností 18 měsíců, jejímž cílem je podpořit rozvoj brněnského okolí a obohatit občanskou vybavenost. Projekt je nadále otevřený k investování, takže v něm můžete peníze zhodnotit i vy.

Tento článek není investiční poradenství

Investown neposkytuje investiční poradenství. Jedná se o naučný článek se základními informacemi o výnosech z investic. Pro konkrétní rady doporučujeme využít služeb investičního poradce.

(Tento článek NENÍ finančním poradenstvím)

Co je investování s pevným výnosem?

Do investování není nutné vstupovat s obavami, jestli nakonec přinese zisk. Jak je to možné? Díky investicím s fixním výnosem, které jsou ideální především pro investory preferující nižší riziko a dlouhodobě předvídatelný příjem.

U investic s pevným výnosem je vždy předem stanovený úrok, jehož výši neovlivňuje tržní výkonnost aktiva ani jiné faktory. Zjednodušeně řečeno: investor dostane sjednaný výnos z investice, ať se děje, co se děje. I když tržní cena aktiva klesne či vzroste o desítky procent, úrok zůstává neměnný. 

Investor pak výnos z investic dostává v pravidelných intervalech, a to po celou dobu investice. Například u projektů na Investownu je investiční období 12–18 měsíců, přičemž investor výnos obdrží každý měsíc.

U investic s pevným výnosem je vždy předem stanovený úrok, jehož výši neovlivňuje výkonnost aktiva ani jiné faktory.

Investování do aktiv s fixním zhodnocením vypadá ve zkratce takto:

  1. Emitent na trhu zveřejní investici, například v podobě úvěru zajištěného nemovitostí nebo dluhopisů. V informacích o investici uvede, kolik činí její výnos (% p.a.) a jak často bude investorovi vyplácen.
  2. V průběhu investice investor pravidelně dostává sjednaný úrok.
  3. Po skončení investice investor obdrží zpátky původně investovanou částku.
Jako emitent se označuje jakýkoliv subjekt, který vydává finanční produkty (typicky cenné papíry) určené k investování. Získané peníze od investorů emitent zpravidla používá pro financování svých dalších aktivit.

Jaké jsou výhody investic s pevným úrokem?

Investice s pevně daným úrokem dávají investorovi už od začátku vysokou míru jistoty a předvídatelnosti příjmů, v případě investic s proměnlivým úrokem je situace opačná. Výnos se u nich odvíjí od výkonnosti aktiva nebo aktuální situace na trhu, případně v celé ekonomice. 

Investor tak u investic s proměnlivým výnosem nemá předem garantovaný zisk ani jeho výši a v případě nepříznivého vývoje může skončit i ve ztrátě. Typickým příkladem aktiv s nejistým výnosem jsou akcie, kryptoměny nebo komodity jako zlato a stříbro.

Právě pravidelný a předvídatelný příjem je důvodem, proč se investice s fixním zhodnocením nejvíc vyplatí u dlouhodobých investic, například v délce 24–36 měsíců. Investor po celou dobu dostává pevně stanovený úrok a nemusí řešit tržní výkyvy, zároveň podstupuje jen minimální riziko. 

Velkou výhodou pevných výnosů je také úspora času, protože investor nemusí několikrát denně kontrolovat, jak se jeho investici daří.

Právě pravidelný a předvídatelný příjem je důvodem, proč se investice s fixním zhodnocením nejvíc vyplatí u dlouhodobých investic.

Fixní zhodnocení přináší všechny projekty na Investownu

Protože je pevný výnos dlouhodobě výhodný a poskytuje investorům stabilitu příjmů i klid na duši, nabízíme ho na Investownu u všech investičních příležitostí. Kromě výše fixního výnosu investoři předem znají i splatnost investice, takže vědí, po jak dlouhou dobu budou úrok pobírat.

Investice do nemovitostí na Investownu přináší fixní zhodnocení až 10,5 % ročně.

Atraktivní projekt s fixním úrokem a s pevným výnosem 10,1 %

Aktuálně investoři na Investownu zhodnocují své peníze mimo jiné v rámci atraktivního nemovitostního projektu Rezidence Tři Dvory od významné investiční skupiny DRFG, investic jim přinese fixní výnos 10,1 % ročně

Jedná se o investici se splatností 18 měsíců, jejímž cílem je podpořit rozvoj brněnského okolí a obohatit občanskou vybavenost. Projekt je nadále otevřený k investování, takže v něm můžete peníze zhodnotit i vy.

Tento článek není investiční poradenství

Investown neposkytuje investiční poradenství. Jedná se o naučný článek se základními informacemi o výnosech z investic. Pro konkrétní rady doporučujeme využít služeb investičního poradce.

Více ke čtení

Získat aplikaci zdarma