Jak nejlépe diverzifikovat své investiční portfolio?

„Nedávejte všechna vajíčka do jednoho košíku,“ říkají s oblibou investoři. Diverzifikace aktiv v portfoliu je totiž základem pro dlouhodobý úspěch v investování. Víte, jak na ni?

(Tento článek NENÍ investičním poradenstvím)

Prakticky v každé učebnici investování najdete alespoň jednu kapitolu o diverzifikaci investičního portfolia, tedy o rozložení investic do několika aktiv. Termín diverzifikace pochází z latinských slov diversus a facere (rozmanitý a rozrůzňovat).

Jako diverzifikace se v investování označuje rozložení investic mezi různé druhy aktiv. Investor diverzifikací snižuje riziko ztráty a zvyšuje šanci na dlouhodobě stabilní výkonnost svého investičního portfolia.

Spekulanti (lidé, kteří se zaměřují na riziková aktiva a mají krátkodobý investiční horizont), toužící po rychlém zbohatnutí, sázejí na krátkodobý růst jednoho investičního aktiva. 

Naopak investoři s dlouhým investičním horizontem (Benjamin Graham je ve své knize Inteligentní investor označuje jako tzv. opravdové investory) skládají svá portfolia z více aktiv.

Investiční portfolio je soubor všech investičních aktiv jednoho investora (například nemovitosti, akcie, zlato, dluhopisy nebo kryptoměny).

Proč by měl každý investor diverzifikovat

Důvod diverzifikování je jednoduchý:

Investoři díky diverzifikaci výrazně snižují riziko ztráty všech, případně většiny investovaných financí.

Kdyby investor vložil všechny úspory do akcií jedné firmy, v případě jejího krachu by mu nezůstaly žádné peníze a skončil by na nule. Pokud by ale třetinu peněz investoval do akcií společnosti, třetinu do úvěrů zajištěných nemovitostí a třetinu třeba do zlata, při poklesu kteréhokoliv z těchto aktiv by přišel jen o část investovaných financí.

Velkou výhodou správně diverzifikovaného portfolia je, že pokles jednoho aktiva často vyváží růst jiného aktiva.

Nezapomeňte na nemovitosti aneb jak na ideální diverzifikaci

Univerzální recept na diverzifikaci neexistuje, protože každý investor má vlastní investiční cíle a každý si může dovolit podstoupit jinou míru rizika.

U běžných investorů s dlouhým investičním horizontem (například 3–7 let) platí, že by převážnou část jejich portfolia měla tvořit méně riziková aktiva. Ta poskytují stabilní výnos po dlouhou dobu. 

Mezi stabilní aktiva s nízkým rizikem patří nemovitosti a úvěry zajištěné nemovitostí, státní i korporátní dluhopisy, zlato, ale také některé indexové fondy (ETF). Je-li většina portfolia založená na těchto finančních nástrojích, může investor v klidu spát.


Menší část portfolia, přibližně 5–10 %, pak dává smysl doplnit o rizikovější produkty, jako jsou akcie jednotlivých firem, kryptoměny nebo komodity. Je však třeba mít neustále na paměti, že jde o investiční aktiva, u kterých může dojít k rychlému a výraznému poklesu hodnoty.

Na druhou stranu je vhodné vyhnout se přílišné diverzifikaci – pokud investor rozloží finance například mezi 15 nebo více aktiv, pravděpodobně dosáhne jen průměrného nebo podprůměrného výnosu.

Je vhodné diverzifikovat také v rámci jednotlivých aktiv. Například v případě investování do akcií dává smysl investovat do firem, které podnikají v odlišných odvětvích. Pokud se jednomu odvětví přestane dařit, neohrozí to akcie firem z jiného odvětví.

Dlouhodobé projekty se stabilním výnosem se vyplatí

Při diverzifikaci portfolia nejde jen o rozložení financí mezi více aktiv.

Podstatné je i to, aby část investic měla delší investiční horizont a aby tyto investice po dlouhou dobu zajišťovaly stabilní výnos. Proč se vydat touto cestou?

Rizikovější aktiva (typicky akcie nebo kryptoměny) sice slibují vyšší zhodnocení, ale v případě výrazného propadu jejich hodnoty může investor na tento výnos čekat i několik let. 

Když však má investor v portfoliu dlouhodobé projekty s fixním výnosem, od začátku ví, kdy a jaké zhodnocení mu přinesou. Krásně to jde vidět na příkladu investování do úvěrů zajištěných nemovitostí, které poskytuje Investown

Jestliže investor vloží peníze do nemovitostního projektu s výnosem 9,5 % a splatností 2 roky, má jistotu, že mu tato investice v následujících 2 letech zajistí roční zhodnocení 9,5 %. Tento přístup se tak může vyplatit víc než investice do rizikovějších aktiv s potenciálně vyšším výnosem, u které se ale zhodnocení nemusí vůbec dostavit.

Tento článek není investiční poradenství

Investown neposkytuje investiční poradenství. Jedná se o naučný článek se základními informacemi o diverzifikaci v investování. Pro konkrétní rady doporučujeme využít služeb investičního poradce.

(Tento článek NENÍ investičním poradenstvím)

Prakticky v každé učebnici investování najdete alespoň jednu kapitolu o diverzifikaci investičního portfolia, tedy o rozložení investic do několika aktiv. Termín diverzifikace pochází z latinských slov diversus a facere (rozmanitý a rozrůzňovat).

Jako diverzifikace se v investování označuje rozložení investic mezi různé druhy aktiv. Investor diverzifikací snižuje riziko ztráty a zvyšuje šanci na dlouhodobě stabilní výkonnost svého investičního portfolia.

Spekulanti (lidé, kteří se zaměřují na riziková aktiva a mají krátkodobý investiční horizont), toužící po rychlém zbohatnutí, sázejí na krátkodobý růst jednoho investičního aktiva. 

Naopak investoři s dlouhým investičním horizontem (Benjamin Graham je ve své knize Inteligentní investor označuje jako tzv. opravdové investory) skládají svá portfolia z více aktiv.

Investiční portfolio je soubor všech investičních aktiv jednoho investora (například nemovitosti, akcie, zlato, dluhopisy nebo kryptoměny).

Proč by měl každý investor diverzifikovat

Důvod diverzifikování je jednoduchý:

Investoři díky diverzifikaci výrazně snižují riziko ztráty všech, případně většiny investovaných financí.

Kdyby investor vložil všechny úspory do akcií jedné firmy, v případě jejího krachu by mu nezůstaly žádné peníze a skončil by na nule. Pokud by ale třetinu peněz investoval do akcií společnosti, třetinu do úvěrů zajištěných nemovitostí a třetinu třeba do zlata, při poklesu kteréhokoliv z těchto aktiv by přišel jen o část investovaných financí.

Velkou výhodou správně diverzifikovaného portfolia je, že pokles jednoho aktiva často vyváží růst jiného aktiva.

Nezapomeňte na nemovitosti aneb jak na ideální diverzifikaci

Univerzální recept na diverzifikaci neexistuje, protože každý investor má vlastní investiční cíle a každý si může dovolit podstoupit jinou míru rizika.

U běžných investorů s dlouhým investičním horizontem (například 3–7 let) platí, že by převážnou část jejich portfolia měla tvořit méně riziková aktiva. Ta poskytují stabilní výnos po dlouhou dobu. 

Mezi stabilní aktiva s nízkým rizikem patří nemovitosti a úvěry zajištěné nemovitostí, státní i korporátní dluhopisy, zlato, ale také některé indexové fondy (ETF). Je-li většina portfolia založená na těchto finančních nástrojích, může investor v klidu spát.


Menší část portfolia, přibližně 5–10 %, pak dává smysl doplnit o rizikovější produkty, jako jsou akcie jednotlivých firem, kryptoměny nebo komodity. Je však třeba mít neustále na paměti, že jde o investiční aktiva, u kterých může dojít k rychlému a výraznému poklesu hodnoty.

Na druhou stranu je vhodné vyhnout se přílišné diverzifikaci – pokud investor rozloží finance například mezi 15 nebo více aktiv, pravděpodobně dosáhne jen průměrného nebo podprůměrného výnosu.

Je vhodné diverzifikovat také v rámci jednotlivých aktiv. Například v případě investování do akcií dává smysl investovat do firem, které podnikají v odlišných odvětvích. Pokud se jednomu odvětví přestane dařit, neohrozí to akcie firem z jiného odvětví.

Dlouhodobé projekty se stabilním výnosem se vyplatí

Při diverzifikaci portfolia nejde jen o rozložení financí mezi více aktiv.

Podstatné je i to, aby část investic měla delší investiční horizont a aby tyto investice po dlouhou dobu zajišťovaly stabilní výnos. Proč se vydat touto cestou?

Rizikovější aktiva (typicky akcie nebo kryptoměny) sice slibují vyšší zhodnocení, ale v případě výrazného propadu jejich hodnoty může investor na tento výnos čekat i několik let. 

Když však má investor v portfoliu dlouhodobé projekty s fixním výnosem, od začátku ví, kdy a jaké zhodnocení mu přinesou. Krásně to jde vidět na příkladu investování do úvěrů zajištěných nemovitostí, které poskytuje Investown

Jestliže investor vloží peníze do nemovitostního projektu s výnosem 9,5 % a splatností 2 roky, má jistotu, že mu tato investice v následujících 2 letech zajistí roční zhodnocení 9,5 %. Tento přístup se tak může vyplatit víc než investice do rizikovějších aktiv s potenciálně vyšším výnosem, u které se ale zhodnocení nemusí vůbec dostavit.

Tento článek není investiční poradenství

Investown neposkytuje investiční poradenství. Jedná se o naučný článek se základními informacemi o diverzifikaci v investování. Pro konkrétní rady doporučujeme využít služeb investičního poradce.

Více ke čtení

Získat aplikaci zdarma