Nejčastěji kladené otázky investorů

Novinky v Investownu vyvolávají více a více otázek, proto jsme se rozhodli ty nejčastější sepsat, ať Vám nic neuteče a máte stále přehled.

Co je Investown.cz

Investown.cz je česká online investiční platforma fungující na modelu hromadného financování. Díky Investownu může každý jednoduše investovat do nemovitostí v České republice a brzy i v zahraničí, a to už od 500 Kč. Hromadné financování tak v případě Investownu zpřístupňuje realizaci realitních projektů a rekonstrukcí firmám a lidem, kteří by tradiční cestou na financování své zajímavé vize nedosáhli.

Výnosy pro naše investory se pohybují od 8,5 % p.a. a investicí do projektů na platformě se podílíte na rozvoji výstavby v České republice.

Proč musím projít ověřením, fotit dokumenty a odpovídat na otázky?

Vaši identitu si na základě zákonem daných regulací ověřit musíme. Veškeré informace slouží pouze k ochraně našich investorů a zabránění praní špinavých peněz. Dokumenty jsou bezpečně uloženy a nadále nejsou využívány k jiným úkonům než je ověření vaší identity. Zařadit do prověření na otázky nám nařizuje legislativa, kdy si musíme ověřit vaší finanční gramotnost.

Co znamená, že nejste sofistikovaným investorem?

Všechny investory klasifikujeme jako "nesofistikované". Nezáleží to na výsledku vyplněného dotazníku a rovněž nejste nijak omezeni v investování na naší platformě. Aby mohl být investor sofistikovaný, musí si o to výslovně požádat a podepsat, že chce být sofistikovaným investorem. Pro investora to ale znamená, že se vzdává například lhůty na rozmyšlenou. Z těchto důvodů jsou všichni od prvopočátku považováni za nesofistikované investory.

Proč již nelze investovat do projektů participace?

Po červencové aktualizaci se objevily všechny příležitosti profinancované. Důvodem byla změna zaměření u nových investičních příležitostí, kdy už se nejedná o participace na nájemních bytech.

Kdy se budou objevovat nové investiční příležitosti?

Investiční příležitosti pro vás připravujeme neustále. Abychom eliminovali rizika, příležitosti musí projít několika fázemi vyhodnocení rizik a analýz podkladů. Ve chvíli, kdy je vše schváleno, neleníme a uvádíme příležitost na platformu. V okamžiku, kdy máme vše potvrzeno, že přijde další příležitost, investory informujeme s předstihem ve facebookové skupině Investoři na Investown.cz.

Odkup investic u participací × hromadného investování

U participací bylo zvykem, že jsme veškeré nabízené odkupy investic odkupovali my, a následně je nabízeli dalším investorům. U starších příležitostí tak tento model odkupu zatím přetrvává, nicméně příležitosti jsou uzavřené a dál se nenabízí možnost investice. Garantovaný odkup je vždy na konci investičního období. Odkup při předčasném vystoupení z investice není garantovaný, nicméně v historii naší platformy se nestalo, že by nebyl realizován. V době, kdy prodává své investice více investorů najednou, je potřeba odkupovat investice systematizovaně na základě aktuálního cashflow, z tohoto důvodu se doba odkupu investice může protáhnout.

U modelu hromadného investování jsme pro odkup investic vytvořili Tržiště, kde můžete investici nabídnout napřímo dalším 50 000 investorů.

V obou případech je předčasné vystoupení z investice zpoplatněno 0,9 % z nabízené částky.


Co znamenají jednotlivé statusy u příležitostí?

Jakmile se uvede nový projekt na platformu, je možné do něj investovat, dokud se plně nezainvestuje. V tu chvíli u něj uvidíte status Otevřené k investování. Hned, jak dojde k zainvestování projektu, dochází k administrativním záležitostem mezi Investownem a žadatelem o úvěr. Během tohoto období bude ve statusu Zpracování investic. Tyto záležitosti trvají několik dní. Jakmile bude vše splněné, status projektu na platformě je označen jako Vyplácení zisků a od této chvíle po 30 dnech se investorům připíši první zisky a následně každý měsíc ve stejný den.

Jak teď chodí zisky z příležitostí?

Zisky se připisují měsíčně do Vaší Investown peněženky, vždy ke dni, kdy byl projekt spuštěn. Spuštění projektu poznáte tak, že v detailu investiční příležitosti v kolonce status bude uvedeno Vyplácení zisků. V popisu pak najdete uvedený den, kdy se stala investiční příležitost aktivní. 

Zisky z původních participačních investic chodí poslední pracovní den v kalendářním měsíci. 

Jak danit zisky z Investownu?

Stejně jako všechny ostatní příjmy, tak i zisky z investic je potřeba danit. Každý rok Vám poskytneme souhrn vašich výdajů a příjmů na naší platformě pro daňové účely.

Obecně lze konstatovat, že danění zisků z participací na starších investičních příležitostech spadá pod § 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP). 

Zisky z příležitostí hromadného investování se pak daní na základě § 8 odst. 1 písm. g) ZDP

O daňovém přiznání se ovšem poraďte se svým daňovým poradcem. Platforma Investown.cz neposkytuje daňového poradenství.

Co je Investown.cz

Investown.cz je česká online investiční platforma fungující na modelu hromadného financování. Díky Investownu může každý jednoduše investovat do nemovitostí v České republice a brzy i v zahraničí, a to už od 500 Kč. Hromadné financování tak v případě Investownu zpřístupňuje realizaci realitních projektů a rekonstrukcí firmám a lidem, kteří by tradiční cestou na financování své zajímavé vize nedosáhli.

Výnosy pro naše investory se pohybují od 8,5 % p.a. a investicí do projektů na platformě se podílíte na rozvoji výstavby v České republice.

Proč musím projít ověřením, fotit dokumenty a odpovídat na otázky?

Vaši identitu si na základě zákonem daných regulací ověřit musíme. Veškeré informace slouží pouze k ochraně našich investorů a zabránění praní špinavých peněz. Dokumenty jsou bezpečně uloženy a nadále nejsou využívány k jiným úkonům než je ověření vaší identity. Zařadit do prověření na otázky nám nařizuje legislativa, kdy si musíme ověřit vaší finanční gramotnost.

Co znamená, že nejste sofistikovaným investorem?

Všechny investory klasifikujeme jako "nesofistikované". Nezáleží to na výsledku vyplněného dotazníku a rovněž nejste nijak omezeni v investování na naší platformě. Aby mohl být investor sofistikovaný, musí si o to výslovně požádat a podepsat, že chce být sofistikovaným investorem. Pro investora to ale znamená, že se vzdává například lhůty na rozmyšlenou. Z těchto důvodů jsou všichni od prvopočátku považováni za nesofistikované investory.

Proč již nelze investovat do projektů participace?

Po červencové aktualizaci se objevily všechny příležitosti profinancované. Důvodem byla změna zaměření u nových investičních příležitostí, kdy už se nejedná o participace na nájemních bytech.

Kdy se budou objevovat nové investiční příležitosti?

Investiční příležitosti pro vás připravujeme neustále. Abychom eliminovali rizika, příležitosti musí projít několika fázemi vyhodnocení rizik a analýz podkladů. Ve chvíli, kdy je vše schváleno, neleníme a uvádíme příležitost na platformu. V okamžiku, kdy máme vše potvrzeno, že přijde další příležitost, investory informujeme s předstihem ve facebookové skupině Investoři na Investown.cz.

Odkup investic u participací × hromadného investování

U participací bylo zvykem, že jsme veškeré nabízené odkupy investic odkupovali my, a následně je nabízeli dalším investorům. U starších příležitostí tak tento model odkupu zatím přetrvává, nicméně příležitosti jsou uzavřené a dál se nenabízí možnost investice. Garantovaný odkup je vždy na konci investičního období. Odkup při předčasném vystoupení z investice není garantovaný, nicméně v historii naší platformy se nestalo, že by nebyl realizován. V době, kdy prodává své investice více investorů najednou, je potřeba odkupovat investice systematizovaně na základě aktuálního cashflow, z tohoto důvodu se doba odkupu investice může protáhnout.

U modelu hromadného investování jsme pro odkup investic vytvořili Tržiště, kde můžete investici nabídnout napřímo dalším 50 000 investorů.

V obou případech je předčasné vystoupení z investice zpoplatněno 0,9 % z nabízené částky.


Co znamenají jednotlivé statusy u příležitostí?

Jakmile se uvede nový projekt na platformu, je možné do něj investovat, dokud se plně nezainvestuje. V tu chvíli u něj uvidíte status Otevřené k investování. Hned, jak dojde k zainvestování projektu, dochází k administrativním záležitostem mezi Investownem a žadatelem o úvěr. Během tohoto období bude ve statusu Zpracování investic. Tyto záležitosti trvají několik dní. Jakmile bude vše splněné, status projektu na platformě je označen jako Vyplácení zisků a od této chvíle po 30 dnech se investorům připíši první zisky a následně každý měsíc ve stejný den.

Jak teď chodí zisky z příležitostí?

Zisky se připisují měsíčně do Vaší Investown peněženky, vždy ke dni, kdy byl projekt spuštěn. Spuštění projektu poznáte tak, že v detailu investiční příležitosti v kolonce status bude uvedeno Vyplácení zisků. V popisu pak najdete uvedený den, kdy se stala investiční příležitost aktivní. 

Zisky z původních participačních investic chodí poslední pracovní den v kalendářním měsíci. 

Jak danit zisky z Investownu?

Stejně jako všechny ostatní příjmy, tak i zisky z investic je potřeba danit. Každý rok Vám poskytneme souhrn vašich výdajů a příjmů na naší platformě pro daňové účely.

Obecně lze konstatovat, že danění zisků z participací na starších investičních příležitostech spadá pod § 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP). 

Zisky z příležitostí hromadného investování se pak daní na základě § 8 odst. 1 písm. g) ZDP

O daňovém přiznání se ovšem poraďte se svým daňovým poradcem. Platforma Investown.cz neposkytuje daňového poradenství.

Více ke čtení

Získat aplikaci zdarma