Co jste možná (ne)věděli o zdanění investic a úspor

Zatímco základní pravidla ohledně zdanění příjmů z investic většinou investoři znají, často nevědí o zdánlivých detailech a výjimkách, které však hrají zásadní roli. Na co si dát například pozor?

(Tento článek NENÍ daňovým ani finančním poradenstvím)

V minulosti jsme na blogu psali o tom, jak danit nejčastější typy investic: od akcií přes kryptoměny až po fyzické nemovitosti. Tentokrát jsme se zaměřili spíš na daňové „špeky“, které nemusí být na první pohled zřejmé, především začínajícím investorům.  

V některých případech se investoři daním vyhnou

Obecně platí, že každý musí ze svých investic řádně odvést daně, a to prostřednictvím daňového přiznání a podle aktuálních zákonů. Věděli jste ale, že existují situace, kdy příjmy z investic danit nemusíte?

Nejčastěji jde o zaměstnance, kteří mají u svého zaměstnavatele podepsané daňové prohlášení a jejichž příjmy mimo zaměstnání nepřesahují 20 000 Kč za daňové období (do této částky se započítávají např. všechny příjmy z investic, pronájmu nemovitosti i jakékoliv další příjmy). Pokud investor hranici 20 000 Kč nepřekročí, nemusí podávat daňové přiznání, a tím pádem ani danit své investice. U „nezaměstnanců“ je limit 50 000 Kč, ale spadají do něj také výdělky z podnikání.

Máte ve svém investičním portfoliu cenné papíry jako akcie nebo dluhopisy? Pak se hodí vědět, že pokud roční příjem z prodeje těchto aktiv nepřesáhne 100 tisíc Kč, není je potřeba danit (toto však neplatí pro příjem z dividend, o kterých píšeme dále v článku). Když jste navíc cenné papíry drželi déle než 3 roky a teprve pak je prodali, splňujete tzv. časový test a příjem nedaníte, bez ohledu na jeho výši.

Výnosy ze spořicího účtu do přiznání nepatří

Kromě investic je nutné odvádět daně i z běžných bankovních produktů, jako jsou spořicí účty nebo termínované vklady, a to srážkovou daní 15 %

Tyto výnosy se však do daňového přiznání nikdy neuvádí, protože daň odvede banka a klientovi pak na účet připíše čistý výnos. Jestliže tedy kromě investování také spoříte, s daněním příjmů ze „spořáku“ si nemusíte dělat těžkou hlavu.

Dividendy se daní vždy

Investoři do akcií či ETF někdy mají příjem nejen z prodeje těchto aktiv, ale často i z dividend. Zatímco na prodej cenný papírů se vztahují výjimky jako výše zmíněný limit 100 tisíc Kč nebo tříletý časový test, dividendy patří do samostatné kategorie a investor je musí zdanit vždy, a to jako příjem z kapitálového majetku podle § 8 zákona o dani z příjmu.

Dividenda je částka, kterou firma odvádí svým akcionářům jako pomyslnou odměnu za to, že drží její akcie. Výše dividendy závisí na čistém zisku firmy, ale také na tom, zda se podnik dividendu rozhodne vyplácet.

Konkrétní postup pak záleží na tom, kde sídlí firma, jejíž cenné papíry investor vlastní. Jde-li o českého emitenta, funguje zdanění dividend stejně jako u úroků ze spořicích účtů – investor dostane dividendu rovnou zdaněnou a nic dalšího řešit nemusí.

U dividend ze zahraničí je situace jiná, v daňovém přiznání se musí objevit vždy, bez ohledu na to, zda už byly zdaněny v jiném státě. V některých případech si však investor může daň odvedenou v zahraničí započíst, čímž se vyhne dvojímu zdanění.

Daním podléhají i výnosy na Investownu

Od investorů často dostáváme otázky, jak a jestli mají danit výnosy z investic na Investownu. Jelikož neposkytujeme daňové poradenství, doporučujeme využít služeb odborníka na tuto problematiku. 

Obecně však platí, že investice do úvěrů zajištěných nemovitostí (tzn. z hromadného investování) jsou považovány za ostatní příjem a daní se dle § 8 odst. 1 písm. g) ZDP.

Výnosy z participací na starších investičních příležitostech je pak třeba dani dle § 10 zákona o daních z příjmů.

Příjem v cizí měně je nutné přepočítat

Zhodnocujete své peníze na Investownu, nebo máte jiný příjem z investic v českých korunách? Tím pádem můžete tento bod v klidu přeskočit. 

Jestli však inkasujete příjem z investic v cizí měně, který je dle zákona potřeba uvést do daňového přiznání, musíte částku přepočítat na koruny. To samozřejmě nejde udělat libovolně, ale podle stanovených pravidel. Možnosti jsou dvě:

  • Přepočet podle aktuálního denního kurzu, který uvádí Česká národní banka.
  • Přepočet podle tzv. jednotného kurzu, který pro daný kalendářní rok oznamuje Generální finanční ředitelství.

V případě, že si nejste jistí, v jaké měně příjmy dostáváte, doporučujeme si tuto informaci ověřit u zprostředkovatele/poskytovatele investičních příležitostí.

Tento článek není daňové poradenství

Investown neposkytuje daňové poradenství a neručí za to, jak investoři odvádí své daně. Jedná se o článek se základními informacemi ohledně zdanění investic. Doporučujeme vždy využít služeb daňového nebo finančního poradce.

(Tento článek NENÍ daňovým ani finančním poradenstvím)

V minulosti jsme na blogu psali o tom, jak danit nejčastější typy investic: od akcií přes kryptoměny až po fyzické nemovitosti. Tentokrát jsme se zaměřili spíš na daňové „špeky“, které nemusí být na první pohled zřejmé, především začínajícím investorům.  

V některých případech se investoři daním vyhnou

Obecně platí, že každý musí ze svých investic řádně odvést daně, a to prostřednictvím daňového přiznání a podle aktuálních zákonů. Věděli jste ale, že existují situace, kdy příjmy z investic danit nemusíte?

Nejčastěji jde o zaměstnance, kteří mají u svého zaměstnavatele podepsané daňové prohlášení a jejichž příjmy mimo zaměstnání nepřesahují 20 000 Kč za daňové období (do této částky se započítávají např. všechny příjmy z investic, pronájmu nemovitosti i jakékoliv další příjmy). Pokud investor hranici 20 000 Kč nepřekročí, nemusí podávat daňové přiznání, a tím pádem ani danit své investice. U „nezaměstnanců“ je limit 50 000 Kč, ale spadají do něj také výdělky z podnikání.

Máte ve svém investičním portfoliu cenné papíry jako akcie nebo dluhopisy? Pak se hodí vědět, že pokud roční příjem z prodeje těchto aktiv nepřesáhne 100 tisíc Kč, není je potřeba danit (toto však neplatí pro příjem z dividend, o kterých píšeme dále v článku). Když jste navíc cenné papíry drželi déle než 3 roky a teprve pak je prodali, splňujete tzv. časový test a příjem nedaníte, bez ohledu na jeho výši.

Výnosy ze spořicího účtu do přiznání nepatří

Kromě investic je nutné odvádět daně i z běžných bankovních produktů, jako jsou spořicí účty nebo termínované vklady, a to srážkovou daní 15 %

Tyto výnosy se však do daňového přiznání nikdy neuvádí, protože daň odvede banka a klientovi pak na účet připíše čistý výnos. Jestliže tedy kromě investování také spoříte, s daněním příjmů ze „spořáku“ si nemusíte dělat těžkou hlavu.

Dividendy se daní vždy

Investoři do akcií či ETF někdy mají příjem nejen z prodeje těchto aktiv, ale často i z dividend. Zatímco na prodej cenný papírů se vztahují výjimky jako výše zmíněný limit 100 tisíc Kč nebo tříletý časový test, dividendy patří do samostatné kategorie a investor je musí zdanit vždy, a to jako příjem z kapitálového majetku podle § 8 zákona o dani z příjmu.

Dividenda je částka, kterou firma odvádí svým akcionářům jako pomyslnou odměnu za to, že drží její akcie. Výše dividendy závisí na čistém zisku firmy, ale také na tom, zda se podnik dividendu rozhodne vyplácet.

Konkrétní postup pak záleží na tom, kde sídlí firma, jejíž cenné papíry investor vlastní. Jde-li o českého emitenta, funguje zdanění dividend stejně jako u úroků ze spořicích účtů – investor dostane dividendu rovnou zdaněnou a nic dalšího řešit nemusí.

U dividend ze zahraničí je situace jiná, v daňovém přiznání se musí objevit vždy, bez ohledu na to, zda už byly zdaněny v jiném státě. V některých případech si však investor může daň odvedenou v zahraničí započíst, čímž se vyhne dvojímu zdanění.

Daním podléhají i výnosy na Investownu

Od investorů často dostáváme otázky, jak a jestli mají danit výnosy z investic na Investownu. Jelikož neposkytujeme daňové poradenství, doporučujeme využít služeb odborníka na tuto problematiku. 

Obecně však platí, že investice do úvěrů zajištěných nemovitostí (tzn. z hromadného investování) jsou považovány za ostatní příjem a daní se dle § 8 odst. 1 písm. g) ZDP.

Výnosy z participací na starších investičních příležitostech je pak třeba dani dle § 10 zákona o daních z příjmů.

Příjem v cizí měně je nutné přepočítat

Zhodnocujete své peníze na Investownu, nebo máte jiný příjem z investic v českých korunách? Tím pádem můžete tento bod v klidu přeskočit. 

Jestli však inkasujete příjem z investic v cizí měně, který je dle zákona potřeba uvést do daňového přiznání, musíte částku přepočítat na koruny. To samozřejmě nejde udělat libovolně, ale podle stanovených pravidel. Možnosti jsou dvě:

  • Přepočet podle aktuálního denního kurzu, který uvádí Česká národní banka.
  • Přepočet podle tzv. jednotného kurzu, který pro daný kalendářní rok oznamuje Generální finanční ředitelství.

V případě, že si nejste jistí, v jaké měně příjmy dostáváte, doporučujeme si tuto informaci ověřit u zprostředkovatele/poskytovatele investičních příležitostí.

Tento článek není daňové poradenství

Investown neposkytuje daňové poradenství a neručí za to, jak investoři odvádí své daně. Jedná se o článek se základními informacemi ohledně zdanění investic. Doporučujeme vždy využít služeb daňového nebo finančního poradce.

Více ke čtení

Získat aplikaci zdarma