Jak správně danit nejčastější typy investic?

Blíží se jaro a s ním podávání daňových přiznání. Pro investory to znamená, že kromě jiných příjmů musí řádně zdanit své investice. Víte, jak na to? Na každé aktivum se vztahují jiná pravidla.

(Tento článek NENÍ daňovým poradenstvím.)

Daňové zákony se v průběhu času mění, a tak i zkušení investoři občas váhají, jestli a jak příjmy ze svých aktiv zdanit. Pojďme se v krátkém přehledu podívat, jak je to s daněním akcií, dluhopisů, nemovitostí nebo kryptoměn u fyzických osob.

Cenné papíry aneb daníte prodeje a dividendy

Máte v portfoliu akcie, podílové listy, dluhopisy, ETF nebo jiné cenné papíry? Jejich nákupem vám daňová povinnost nevznikla. Danit musíte až ve chvíli, kdy cenné papíry prodáte, nebo pokud z nich dostáváte dividendu.

Sazba daně z prodeje cenných papírů činí 15 % ze základu daně a dle § 10 zákona o daních z příjmů patří do tzv. ostatních příjmů. Odečitatelnou položkou ze základu daně mohou být například pořizovací cena cenného papíru nebo poplatky. 

Daň z příjmů z celkového základu daně (tj. včetně např. zaměstnání nebo podnikání) ve výši 15 % se vztahuje na fyzické osoby s příjmy do 48násobku průměrné mzdy. Pokud je váš základ daně vyšší, uplatňuje se sazba 23 %.

Existují však dvě situace, ve kterých tyto příjmy danit nemusíte. Za prvé, v případě, že příjmy z prodeje cenných papírů ve zdaňovacím období nepřesáhly 100 000 Kč. Za druhé, pokud jste cenný papír drželi déle než tři roky – tím pádem máte splněný časový test a nedaníte. 

Příjmy z dividend pak spadají pod příjmy z kapitálového majetku a daní se podle § 8 stejného zákona. Na dividendy nicméně nelze uplatnit výdaje, takže daň činí 15 % z celé dividendy. 

Jestliže vám dividendu vyplácí firma, která je českým daňovým subjektem, dividenda podléhá 15% srážkové dani a firma ji odvede za vás. Má-li ale společnost daňové sídlo v zahraničí, je situace složitější.

Příjmy z nemovitostních úvěrů: jak se daní na Investownu?

Danit je potřeba také investice do úvěrů zajištěných nemovitostí, které poskytujeme i my v Investownu. Nespadají ale pod daň z nemovitých věcí, jsou považovány za ostatní příjem a příjem z kapitálového majetku. 

Zatímco výnos z participací na starších investičních příležitostech se daní podle § 10 zákona o daních z příjmů, zisk z příležitostí hromadného investování patří pod § 8 odst. 1 písm. g) ZDP.

U fyzické nemovitosti nezapomeňte na nájemné

Jiná situace nastává, pokud jste investovali do fyzické nemovitosti a stali jste se tak jejím vlastníkem. V takovém případě je potřeba myslet na dva typy daní – daň z nemovitých věcí a daň z příjmu z nájmu.

Daň z nemovitých věcí se platí vždy v daném roce. V prvním roce po zakoupení nemovitosti podáte daňové přiznání do 31. ledna následujícího roku po nabytí vlastnického práva. V dalších letech vás k platbě této daně vyzve stát. U nájemného daníte příjem za zdaňovací období, který zahrnete do základu daně. Výši zisku zjistíte tak, že od všech příjmů z nájmu odečtete reálné výdaje, případně můžete uplatnit 30% výdajový paušál. 

Pokud jste v uplynulém roce prodali nemovitost, je v některých případech potřeba zaplatit daň z příjmu z prodeje nemovitosti. To se vás netýká, pokud jste v dané nemovitosti minimálně 2 roky před jejím prodejem bydleli nebo pokud jste splnili desetiletý časový test.

Kryptoměny? Z pohledu daní nejde o investici

Bitcoin, Ethereum a další kryptoměny jsou z hlediska daní specifické, protože je české daňové zákony nepovažují za investici. Nahlíží na ně jako na movitý majetek. Kvůli tomu se na kryptoměny nevztahuje osvobození od daně u příjmů do 100 000 Kč ročně ani tříletý časový test.

Všechny kryptoměny je potřeba danit podle § 10 zákona o daních z příjmů, a to podobně jako u cenných papírů až v případě prodeje nebo jiné transakce (při nákupu zboží a služeb za kryptoměny je také nutné danit). Zdanitelným příjmem je v tomto případě rozdíl mezi příjmy z prodeje a výdaji na nákup kryptoměn. Do výdajů můžete započítat i případné transakční poplatky burzy.

Příjmy z kryptoměn ani další příjmy nemusíte v daňovém přiznání uvádět, pokud všechny vaše příjmy z ostatních činností ve zdaňovacím období nepřesáhly 30 000 Kč.

Tento článek není daňové poradenství

Investown neposkytuje daňové poradenství a neručí za to, jak investoři odvádí své daně. Jedná se o článek se základními informacemi ohledně danění investic. Doporučujeme vždy využít služeb daňového nebo finančního poradce.

(Tento článek NENÍ daňovým poradenstvím.)

Daňové zákony se v průběhu času mění, a tak i zkušení investoři občas váhají, jestli a jak příjmy ze svých aktiv zdanit. Pojďme se v krátkém přehledu podívat, jak je to s daněním akcií, dluhopisů, nemovitostí nebo kryptoměn u fyzických osob.

Cenné papíry aneb daníte prodeje a dividendy

Máte v portfoliu akcie, podílové listy, dluhopisy, ETF nebo jiné cenné papíry? Jejich nákupem vám daňová povinnost nevznikla. Danit musíte až ve chvíli, kdy cenné papíry prodáte, nebo pokud z nich dostáváte dividendu.

Sazba daně z prodeje cenných papírů činí 15 % ze základu daně a dle § 10 zákona o daních z příjmů patří do tzv. ostatních příjmů. Odečitatelnou položkou ze základu daně mohou být například pořizovací cena cenného papíru nebo poplatky. 

Daň z příjmů z celkového základu daně (tj. včetně např. zaměstnání nebo podnikání) ve výši 15 % se vztahuje na fyzické osoby s příjmy do 48násobku průměrné mzdy. Pokud je váš základ daně vyšší, uplatňuje se sazba 23 %.

Existují však dvě situace, ve kterých tyto příjmy danit nemusíte. Za prvé, v případě, že příjmy z prodeje cenných papírů ve zdaňovacím období nepřesáhly 100 000 Kč. Za druhé, pokud jste cenný papír drželi déle než tři roky – tím pádem máte splněný časový test a nedaníte. 

Příjmy z dividend pak spadají pod příjmy z kapitálového majetku a daní se podle § 8 stejného zákona. Na dividendy nicméně nelze uplatnit výdaje, takže daň činí 15 % z celé dividendy. 

Jestliže vám dividendu vyplácí firma, která je českým daňovým subjektem, dividenda podléhá 15% srážkové dani a firma ji odvede za vás. Má-li ale společnost daňové sídlo v zahraničí, je situace složitější.

Příjmy z nemovitostních úvěrů: jak se daní na Investownu?

Danit je potřeba také investice do úvěrů zajištěných nemovitostí, které poskytujeme i my v Investownu. Nespadají ale pod daň z nemovitých věcí, jsou považovány za ostatní příjem a příjem z kapitálového majetku. 

Zatímco výnos z participací na starších investičních příležitostech se daní podle § 10 zákona o daních z příjmů, zisk z příležitostí hromadného investování patří pod § 8 odst. 1 písm. g) ZDP.

U fyzické nemovitosti nezapomeňte na nájemné

Jiná situace nastává, pokud jste investovali do fyzické nemovitosti a stali jste se tak jejím vlastníkem. V takovém případě je potřeba myslet na dva typy daní – daň z nemovitých věcí a daň z příjmu z nájmu.

Daň z nemovitých věcí se platí vždy v daném roce. V prvním roce po zakoupení nemovitosti podáte daňové přiznání do 31. ledna následujícího roku po nabytí vlastnického práva. V dalších letech vás k platbě této daně vyzve stát. U nájemného daníte příjem za zdaňovací období, který zahrnete do základu daně. Výši zisku zjistíte tak, že od všech příjmů z nájmu odečtete reálné výdaje, případně můžete uplatnit 30% výdajový paušál. 

Pokud jste v uplynulém roce prodali nemovitost, je v některých případech potřeba zaplatit daň z příjmu z prodeje nemovitosti. To se vás netýká, pokud jste v dané nemovitosti minimálně 2 roky před jejím prodejem bydleli nebo pokud jste splnili desetiletý časový test.

Kryptoměny? Z pohledu daní nejde o investici

Bitcoin, Ethereum a další kryptoměny jsou z hlediska daní specifické, protože je české daňové zákony nepovažují za investici. Nahlíží na ně jako na movitý majetek. Kvůli tomu se na kryptoměny nevztahuje osvobození od daně u příjmů do 100 000 Kč ročně ani tříletý časový test.

Všechny kryptoměny je potřeba danit podle § 10 zákona o daních z příjmů, a to podobně jako u cenných papírů až v případě prodeje nebo jiné transakce (při nákupu zboží a služeb za kryptoměny je také nutné danit). Zdanitelným příjmem je v tomto případě rozdíl mezi příjmy z prodeje a výdaji na nákup kryptoměn. Do výdajů můžete započítat i případné transakční poplatky burzy.

Příjmy z kryptoměn ani další příjmy nemusíte v daňovém přiznání uvádět, pokud všechny vaše příjmy z ostatních činností ve zdaňovacím období nepřesáhly 30 000 Kč.

Tento článek není daňové poradenství

Investown neposkytuje daňové poradenství a neručí za to, jak investoři odvádí své daně. Jedná se o článek se základními informacemi ohledně danění investic. Doporučujeme vždy využít služeb daňového nebo finančního poradce.

Více ke čtení

Získat aplikaci zdarma