Vylepšili jsme vyplácení výnosů u projektů rozdělených na etapy

Pokud máte na Investownu zainvestováno do více etap jednoho projektu, úroky ze všech těchto etap vám do peněženky nově připíšeme každý měsíc ve stejný den. Ve svých výnosech tak budete mít lepší přehled. Zároveň první úroky počítáme s přesností na dny.

Pokud máte na Investownu zainvestováno do více etap jednoho projektu, úroky ze všech těchto etap vám do peněženky nově připíšeme každý měsíc ve stejný den. Ve svých výnosech tak budete mít lepší přehled. Zároveň první úroky počítáme s přesností na dny.

Malou změnu ve vyplácení výnosů jsme udělali proto, abychom v Investownu snížili administrativní zátěž týmu a mohli jsme věnovat čas a úsilí vývoji novinek, na které se tak těšíte. Zkrátka preferujeme co největší efektivitu.

Původní model připisování úroků u projektů rozdělených na etapy byl navíc neefektivní z právního i účetního hlediska.

Kterých projektů se vylepšení týká?

Nový model vyplácení výnosů ovlivní projekty, které jsou rozdělené do tzv. etap. Změna se vás tedy týká, pokud máte (nebo budete mít) zainvestováno do dvou či více etap v rámci jednoho projektu.

Úroky ze všech etap projektu dostanete ve stejný den

Dříve investoři dostávali výnosy z jednotlivých etap projektu v různých termínech, n. Nyní jim úroky do Investown peněženky připíšeme ve stejný den v měsíci.

Výplatní den stanovujeme podle data, kdy byla v pořadí první etapa daného projektu přepnuta do stavu Vyplácení výnosů. Pokud jsme první etapu do tohoto stadia přepnuli například 6. 3. 2024, úroky ze všech etap obdržíte vždy 6. den v měsíci. 

První výnos počítáme s přesností na dny 

Vzhledem k výplatě výnosů ve stejný den došlo ještě k jedné drobné úpravě.

Jestliže zainvestujete do etapy, která nebyla do stavu Vyplácení výnosů přepnuta ve stejný den jako první aktivovaná etapa, první výnos vám u ní spočítáme s přesností na dny (podle toho, kdy byla první etapa přepnuta do stavu Vyplácení výnosů).

Pojďme si to ukázat na jednoduchém příkladu.

Investor Jakub investuje do projektu ABC, který na Investownu zveřejňujeme formou etap.

Historicky první etapa projektu přešla do fáze Vyplácení výnosů dne 15. 2. 2024. Proto bude výplatní den pro všechny další etapy vždy 15. den v měsíci.

Jakub ale do první etapy neinvestoval, vybral si až 3. etapu se zhodnocením 10 % p.a. a splatností 24 měsíců, do které vložil 36 000 Kč. Jeho roční výnos tedy bude činit 3 600 Kč, měsíční 300 Kč a denní 10 Kč. Tuto 3. etapu jsme přepli do stavu Vyplácení výnosů 10. 3. 2024.

První výnos však Jakubovi přijde až 15. 3. 2024, protože výplatní den pro všechny etapy projektu je stanoven na 15. den v měsíci. V rámci prvního výnosu z 3. etapy Jakub dostane 50 Kč, protože jeho denní výnos činí 10 Kč (10 Kč × 5 dnů, které zbývají do výplatního termínu). V dalších měsících už Jakub obdrží celý měsíční úrok (300 Kč).

Dohromady tedy Jakub dostane 23 výnosů ve výši 300 Kč a 1 výnos ve výši 50 Kč. Celkový získaný úrok bude činit 6 950 Kč.

Ve výnosech budete mít větší pořádek

Změna modelu výnosů u „etapových“ projektů na Investownu pro vás znamená především větší pořádek ve výnosech z jednotlivých etap a celkové zlepšení přehledu o výnosech z investic na Investownu

Našemu týmu pak nový model pomůže zefektivnit procesy v rámci firmy, zároveň díky němu získáme víc prostoru na další vývoj novinek pro vás, investory.

Pokud máte na Investownu zainvestováno do více etap jednoho projektu, úroky ze všech těchto etap vám do peněženky nově připíšeme každý měsíc ve stejný den. Ve svých výnosech tak budete mít lepší přehled. Zároveň první úroky počítáme s přesností na dny.

Malou změnu ve vyplácení výnosů jsme udělali proto, abychom v Investownu snížili administrativní zátěž týmu a mohli jsme věnovat čas a úsilí vývoji novinek, na které se tak těšíte. Zkrátka preferujeme co největší efektivitu.

Původní model připisování úroků u projektů rozdělených na etapy byl navíc neefektivní z právního i účetního hlediska.

Kterých projektů se vylepšení týká?

Nový model vyplácení výnosů ovlivní projekty, které jsou rozdělené do tzv. etap. Změna se vás tedy týká, pokud máte (nebo budete mít) zainvestováno do dvou či více etap v rámci jednoho projektu.

Úroky ze všech etap projektu dostanete ve stejný den

Dříve investoři dostávali výnosy z jednotlivých etap projektu v různých termínech, n. Nyní jim úroky do Investown peněženky připíšeme ve stejný den v měsíci.

Výplatní den stanovujeme podle data, kdy byla v pořadí první etapa daného projektu přepnuta do stavu Vyplácení výnosů. Pokud jsme první etapu do tohoto stadia přepnuli například 6. 3. 2024, úroky ze všech etap obdržíte vždy 6. den v měsíci. 

První výnos počítáme s přesností na dny 

Vzhledem k výplatě výnosů ve stejný den došlo ještě k jedné drobné úpravě.

Jestliže zainvestujete do etapy, která nebyla do stavu Vyplácení výnosů přepnuta ve stejný den jako první aktivovaná etapa, první výnos vám u ní spočítáme s přesností na dny (podle toho, kdy byla první etapa přepnuta do stavu Vyplácení výnosů).

Pojďme si to ukázat na jednoduchém příkladu.

Investor Jakub investuje do projektu ABC, který na Investownu zveřejňujeme formou etap.

Historicky první etapa projektu přešla do fáze Vyplácení výnosů dne 15. 2. 2024. Proto bude výplatní den pro všechny další etapy vždy 15. den v měsíci.

Jakub ale do první etapy neinvestoval, vybral si až 3. etapu se zhodnocením 10 % p.a. a splatností 24 měsíců, do které vložil 36 000 Kč. Jeho roční výnos tedy bude činit 3 600 Kč, měsíční 300 Kč a denní 10 Kč. Tuto 3. etapu jsme přepli do stavu Vyplácení výnosů 10. 3. 2024.

První výnos však Jakubovi přijde až 15. 3. 2024, protože výplatní den pro všechny etapy projektu je stanoven na 15. den v měsíci. V rámci prvního výnosu z 3. etapy Jakub dostane 50 Kč, protože jeho denní výnos činí 10 Kč (10 Kč × 5 dnů, které zbývají do výplatního termínu). V dalších měsících už Jakub obdrží celý měsíční úrok (300 Kč).

Dohromady tedy Jakub dostane 23 výnosů ve výši 300 Kč a 1 výnos ve výši 50 Kč. Celkový získaný úrok bude činit 6 950 Kč.

Ve výnosech budete mít větší pořádek

Změna modelu výnosů u „etapových“ projektů na Investownu pro vás znamená především větší pořádek ve výnosech z jednotlivých etap a celkové zlepšení přehledu o výnosech z investic na Investownu

Našemu týmu pak nový model pomůže zefektivnit procesy v rámci firmy, zároveň díky němu získáme víc prostoru na další vývoj novinek pro vás, investory.

Více ke čtení

Získat aplikaci zdarma